divendres, 30 de gener de 2015

Petit homenatge a l'assagista suecà joan fuster/Pequeño homenaje al ensayista de sueca Joan fuster
Cal portar una mica de poesia i he pensat que Joan Fuster i la seva Criatura dolcíssima era una bona idea.
Aquest poema el vaig descobrir gràcies a Lluís Llach, del qui fa anys i panys que en sóc un fidel i entusiasta admirador. De fet, a la Nova Cançó hem d
agrair-li la divulgació que va fer de molts poetes, musicant i divulgant llur obra.
Jo que sóc especialment mandrós a l
hora de posar-me a llegir poesia, vaig trobar en ells una escletxa per descobrir, conèixer i gaudir, molts poemes i poetes.

Criatura dolcíssima, que fores
la sola riba, un deix d
idea,
la mà que entre les meues perdurava!

No sé si m
estimaves: testimava
i això era tot, i això era prou,
i els nostres cossos obraven en llur glòria.

Érem hostes del bes i la insistència,
i et sabia ma carn meravellada
i argument negador de la nostàlgia.

Tenies dinou anys, i a punt la joia,
i esperança de mi en les teues galtes.
Jo t
intentava noms i altres carícies.
Vindrà l
hora de veure dins els versos
i algú dirà de mi: heus ací un home
que moria allarat en clars abismes.

¿Però no hi trobaran ta pau, tos muscles,
la teua olor completa penetrant-me?
¿No hi llegiran ton nom amb un bell pànic?

Joan Fuster (Sueca, 23 de novembre de 1922   21 de juny de 1992
Joan Fuster, és, com a assagista, una figura cimera en la literatura catalana de l'època, a part de la seva extensa activitat com a historiador de la literatura, crític literari o historiador social de la llengua. Caldria afegir-hi, encara, una breu trajectòria poètica, a la darreria dels quaranta i primeria dels cinquanta, que va quallar en poemes com el famós "Criatura dolcíssima", musicat per Lluís Llach i que forma part del llibre Escrit per al silenci(1954). Ara bé, el polimorfisme d'aquest homenot que Pla va deixar retratat amb ploma àgil i trets inesborrables gira al voltant de la seva producció assagística, que no és, en el fons, més que un epifenomen del seu inacabable dietari, on l'escriptor deixa constància quotidiana de les seves reflexions sobre el món.


 Un dels seus jocs literaris preferits eren els aforismes: sentències o composicions breus on desgranava, de forma brillant, sintètica i atractiva, algunes de les idees i plantejaments vitals i intel·lectuals que en els seus llibres i articles explicava i defensava de forma més àmplia i raonada.
Si voleu tastar les idees de Fuster, aquí trobareu uns quants dels seus aforismes. Els he dividit en diferents temes.

La vida, el pas del temps i la memòria
Creu-me, jove: no et faces cas! A la teua edat, un es passa la vida fent-se trampa a si mateix.
Bon dia, lector amic, futur cadàver, futur no-res! Sit tibi terra levis! (Que la terra et sigui lleugera: inscripció habitual en les tombes de lantiga Roma).
La majoria dedat arriba quan el fill comença a sentir compassió del pare. Diguen les lleis el que vulguen.
Les persones felices no tenen memòria.
Els desmemoriats sempre tenen la consciència tranquil·la.
No convé tenir massa memòria. La memòria, sovint és rancuniosa.
Afanyeu-vos a estimar. Els amors tardans ja no són amors: són manies.
Lhome, un animal que viu en societat
Forma part duna bona educació saber en quines ocasions cal ser maleducat.
El mal dEuropa és que encara hi ha milions de jacobins per civilitzar.
No us feu il·lusions: el poder canvia de mans, però rarament vacil·la.
La veritat no sempre coincideix amb la justícia, tho advertesc.
No ho hem après; ens ho han inculcat!
Ah, si pogués triar les meues indignacions!
Com que no matrevesc a dir el que pense, mesforce a dir el que hauria de pensar.
Sóc un perpetu convalescent dels meus prejudicis.
Som sincers en la mesura que ens convé ser-ho, i no més.
Fuster i la llibertat
Reivindiqueu sempre el dret a canviar dopinió: és el primer que us negaran els vostres enemics.
La llibertat és un hàbit, i no resulta gens fàcil dadquirir. Només sadquireix amb la pràctica!
Cinc sentits corporals. Demanem-ne més!
El que mana vol que els manats siguin dòcils. Hem de partir daquesta obvietat.
Potser el treball dignifique lhome. No ho sé. Però, indiscutiblement, el cansa.
No val la pena ser orgullós: cansa molt, això.
Tens un cos: aprofital!
Digueu la veritat. Així us vengeu.
Si tens un fill, ensenyal a ser lliure. Encara que siga a costa teua. En realitat, haurà de ser a costa teua
No tingueu més conviccions que les decididament imprescindibles.
Amistat i alegria
Res no uneix tant com una bestiesa compartida.
Entre el bé i el mal, podríem aspirar a lalegria.
La joventut és una cosa de la qual cal usar i abusar: no som joves dues vegades.
Endevinar els amics: aquest és el secret.
Llibres, literatura i lletra escrita
Escriure -fer literatura- és tot això que vostés diuen, i a més a més, una forma de venjança.
De tota novel·la, sempre en sobra la meitat.
Descriure és inventariar: una activitat subalterna, de notaris o novel·listes dolents.
Només hi ha una manera seriosa de llegir, que és rellegir.
Els llibres no supleixen la vida, però la vida tampoc no supleix els llibres.
I morir deu ser deixar descriure.
És la conclusió a què he arribat: només hi ha un pecat mortal, i són les faltes dortografia.
Llegir no és fugir. Llegir és seguir vivint, i cadascú ho fa a la seua manera.
Altres aforismes que els haurem dencabir en el lamentable subtítol de diversos
Em posa molt trist això destar escoltant com parla una persona intel·ligent i que no minteresse gens el que em diu.
El profeta, més que endevinar, provoca.
Les idees, clares; els sentiments, confusos.
Macuseu de sarcàstic. I per què no ho hauria de ser? Si amb prou feines arribe a tolerar-me a mi mateix!
Sens dubte, el llop no odia lovella quan la devora. Siga com siga, la devora.

CASTELLANO

 Quería traer un poco de poesía y he pensado que Joan Fuster y su "Criatura dolcíssima", era una buena idea.
 Este poema lo descubrí gracias a Lluís Llach, del que hace años y años soy un fiel y entusiasta admirador. De hecho, a la  “Nova Cançó”  hemos de agradecerle la divulgación que hizo de muchos poetas, musicando y divulgando su obra.
Yo que soy especialmente perezoso a la hora de ponerme a leer poesía, encontré en ellos una rendija para descubrir, conocer y disfrutar, muchos poemas y poetas.

Criatura dolcíssima, que fores
la sola riba, un deix d’idea,
la mà que entre les meues perdurava!

No sé si m’estimaves: t’estimava
i això era tot, i això era prou,
i els nostres cossos obraven en llur glòria.


Érem hostes del bes i la insistència,
i et sabia ma carn meravellada
i argument negador de la nostàlgia.

Tenies dinou anys, i a punt la joia,
i esperança de mi en les teues galtes.
Jo t’intentava noms i altres carícies.

Vindrà l’hora de veure dins els versos
i algú dirà de mi: heus ací un home
que moria allarat en clars abismes.

¿Però no hi trobaran ta pau, tos muscles,
la teua olor completa penetrant-me?
¿No hi llegiran ton nom amb un bell pànic?

 
Joan Fuster (Sueca, 23 de noviembre de 1922 - 21 de junio de 1992
Joan Fuster, es, como ensayista, una figura cumbre en la literatura catalana de la época, a parte de su extensa actividad como historiador de la literatura, crítico literario o historiador social de la lengua. Habría que añadir, además, una breve trayectoria poética, a finales de los cuarenta y principios de los cincuenta, que cuajó en poemas como el famoso "Criatura dolcíssima",   musicado por Lluís Llach y que forma parte del libro  “Escrit per al silenci (1954)” Ahora bien, el polimorfismo de este hombre que Pla dejó retratado con pluma ágil y rasgos imborrables gira alrededor de su producción ensayística, que no es, en el fondo, más que un epifenómeno de su inagotable dietario, donde el escritor deja constancia cotidiana de sus reflexiones sobre el mundo.
 Uno de sus juegos literarios preferidos eran los aforismos: sentencias o composiciones breves donde desgranaba, de forma brillante, sintética y atractiva, algunas de las ideas y planteamientos vitales e intelectuales que en sus libros y artículos explicaba y defendía de forma más amplia y razonada.


Si deseáis probar las ideas de Fuster, aquí encontrareis algunos de sus aforismos. Los he dividido en diferentes temas.
La vida, el paso del tiempo y la memoria
- Créeme, joven: no te hagas caso! A tu edad, uno se pasa la vida haciéndose trampa a sí mismo.
- Buenos días, lector amigo, futuro cadáver, futuro nada! Sit tibi tierra levis! (Que la tierra te sea ligera: inscripción habitual en las tumbas de la antigua Roma).
- La mayoría de edad llega cuando el hijo empieza a sentir compasión del padre. Digan las leyes lo que quieran.
- Las personas felices no tienen memoria.
- Los desmemoriados siempre tienen la conciencia tranquila.
- No conviene tener demasiada memoria. La memoria, a menudo es rencorosa.
- Daos prisa a amar. Los amores tardíos ya no son amores: son manías.
El hombre, es un animal que vive en sociedad
- Forma parte de una buena educación saber en qué ocasiones hay que ser maleducado.
- El mal de Europa es que todavía hay millones de jacobinos por civilizar.
- No se haga ilusiones: el poder cambia de manos, pero raramente vacila.
- La verdad no siempre coincide con la justicia, te lo advierto.
- No lo hemos aprendido; nos lo han inculcado!
- Ah, si pudiera elegir mis indignaciones!
- Como no me atrevo a decir lo que pienso, me esfuerzo a decir lo que debería pensar.
- Soy un perpetuo convaleciente de mis prejuicios.
- Somos sinceros en la medida que nos conviene serlo, y no más.
Fuster y la libertad
- Reivindicamos siempre el derecho a cambiar de opinión: es lo primero que le negarán sus enemigos.
- La libertad es un hábito, y no resulta nada fácil de adquirir. Sólo se adquiere con la práctica!
- Cinco sentidos corporales. Pedimos más!
- Los que manda quieren que los mandados sean dóciles. Debemos partir de esta obviedad.
- Quizás el trabajo dignifique al hombre. No lo sé. Pero, indiscutiblemente, el trabajo cansa.
- No vale la pena ser orgulloso: cansa mucho eso.
- Tienes un cuerpo: aprovéchalo!
- Diga la verdad. Así os vengáis.
- Si tienes un hijo, enséñale a ser libre. Aunque sea a costa tuya. En realidad, tendrá que ser a costa tuya...
- No tenga más convicciones que las decididamente imprescindibles.
Amistad y alegría
- Nada une tanto como una tontería compartida.
- Entre el bien y el mal, podríamos aspirar a la alegría.
- La juventud es una cosa de la que hay que usar y abusar: no somos jóvenes dos veces.
- Adivinar los amigos: este es el secreto.
Libros, literatura y letra escrita
- Escribir -hacer literatura- es todo eso que ustedes dicen, y además, una forma de venganza.
- De toda novela, siempre sobra la mitad.
- Describir es inventar: una actividad subalterna, de notarios o novelistas malos.
- Sólo hay una manera seria de leer, que es releer.
- Los libros no suplen la vida, pero la vida tampoco suple los libros.
- Y morir debe ser dejar de escribir.
- Es la conclusión a la que he llegado: sólo hay un pecado mortal, y son las faltas de ortografía.
- Leer no es huir. Leer es seguir viviendo, y cada uno lo hace a su manera.
Otros aforismos que los tendremos que meter en el lamentable subtítulo de "varios"
- Me pone muy triste lo de estar escuchando como habla una   persona inteligente y que no me interese nada lo que me dice.
- El profeta, más que adivinar, provoca.
- Las ideas, claras; los sentimientos, confusos.
- Me acusa de sarcástico. Y por qué no debería serlo? Si apenas llegue a tolerar a mí mismo!
- Sin duda, el lobo no odia la oveja cuando la devora. Sea como fuere, la devora.Perdonad la traducción. Posiblemente no tenía que haberlo hecho. Queda fatal. Ya veis que la poesía no la he traducido. Para ello solo hay dos cosas:" O dejarlo como está o saber mucho y traducirla".

Les fotos de Joan Fuster són d'internet.
La foto del llibre és particular.
Els aforismes són trets d'internet.
Tot serà retirat a petició.

diumenge, 25 de gener de 2015

Find a cure before i grow boobs.

En uno de sus cuentos, Jorge Luis Borges inventó la lotería de Babilonia, controlada por una organización cada vez más secreta y poderosa que acaba dominando las vidas de todos los habitantes. El premio en algunos casos era la muerte y la lotería, una variante del destino. Babilonia no es otra cosa que un infinito juego de azares, escribió el argentino.


En el mundo real, elcáncer es también un infinito juego de azares. Gran parte de los tumores conocidos no se deben a factores externos y evitables, como fumar, ni a razones hereditarias escritas en los genes, sino también al puro azar. Ahora, un estudio ha cuantificado cuánto pesa ese factor suerte en el cáncer. Sus resultados, publicados en Science, confirman que la “mala suerte” explica dos tercios de todo el riesgo de cáncer en un tejido mientras que las variables genéticas y ambientales explican otro tercio.
Fijaros que  los humanos nos gusta buscar un motivo a todo. Seguramente es parte de nuestra programación mental, que nos hace ser chismosos y buscar los motivos de las cosas. Por eso nos molesta pensar que las cosas pueden, simplemente, no tener ningún motivo. Y por eso ha sorprendido el descubrimiento de que muchos de los casos de cáncer se deben sólo a la "mala suerte". Detrás no hay ninguna causa que lo desencadene. Y es verdad que afrontar una mala noticia como esta y poder buscar un culpable ayuda a asumir esto. Supongo que debe ser como la necesidad humana de buscar la protección de un Ser Superior, de un dios. El culpable puede ser la contaminación, el tabaco, el exceso de sol o lo que sea. Pero ayuda poder enfocar la rabia que se siente. Para  muchos, todo les parece que da cáncer, los microondas dan cáncer, los móviles dan cáncer, todo lo que suene a electricidad, a química, los aditivos, los conservantes y colorantes.

Por ejemplo, un microondas no produce cáncer ya que la longitud de onda de una microondas es enorme comparado con el tamaño de una célula, si sabemos que necesitamos cambios que nos alteren el ADN, queda descartado.

Sabemos muy bien que hay factores que aumentan la probabilidad de padecer un cáncer. Básicamente son agentes que tienen la capacidad de dañar el ADN. En la raíz del cáncer hay errores en el material genético. Allí se controla buena parte del funcionamiento de la célula, y muy concretamente, el número de veces que se ha de dividir y qué aspecto debe tener. Si los genes que regulan esto se dañan, fácilmente aparece el cáncer.

Cuando fumamos incorporamos a nuestro organismo productos que se meten al lado del DNA y generan reacciones químicas que rompen. Tenemos mecanismos de reparación, pero no siempre funcionan correctamente, por tanto, fumar aumenta las mutaciones y, antes o después se generará alguna relacionada con el cáncer.

Pero los errores pasan inevitablemente. Nuestro ADN contiene tres mil doscientos millones de nucleótidos (de "letras") y cada vez que una célula se divide debe hacer una copia exacta de todo este ADN. Por eficiente que sea el sistema, es previsible que habrá algún error. Normalmente son errores sin demasiada importancia, pero si la célula se dividirá una vez, y otra, y otra ... y en cada ocasión comete algunos errores, al final es de esperar que le toque a un gen relacionado con el cáncer.

La cuestión es si este es un fenómeno habitual u ocasional en los casos de cáncer. Lo que han hecho ha sido mirar si hay relación entre el número de veces que las células de un tejido se dividen y el número de casos de cáncer que tiene el tejido en cuestión. Como las células que deben dividirse son las células madre adultas, las encargadas de ir reponiendo todas las que se mueren, han mirado las veces que se dividían las mismas. Y el resultado ha sido muy interesante.

Resulta que hay una muy buena correlación entre el número de veces que la célula se divide y la probabilidad de padecer cáncer en un tejido. Las células del corazón se renuevan poco y los casos de cáncer de corazón son escasos. En cambio, las de la piel o del intestino se renuevan constantemente y estos son cánceres mucho más frecuentes.

Lo que resulta de todo ello es que hay determinados tipos de cáncer que los podemos atribuir a determinados factores. Cáncer de hígado por el virus de la hepatitis C; Cáncer de pulmón y varios otros, por el tabaco; Melanoma por la radiación solar; Cáncer de colon por la dieta. Pero hay otros en que la única causa es que en función del número de veces que las células de ese tejido se han dividido, toca determinada probabilidad de cáncer independientemente de dietas, hábitos de vida o tipos de genes que llevamos. Pura y dura mala suerte. Por otro lado hay quien fuma toda la vida pero no desarrolla cáncer ... quizás tiene unos buenos genes, pero más probablemente es alguien que ha tenido "buena suerte".


Un llanto de alegría. La lucha contra el cáncer de mama. Basado en una historia real.
Es un problema porque puede hacer llevar a la gente a pensar que no hay que esforzarse en prevenir ya que hay una parte que está fuera de nuestro control. Pero sería un razonamiento muy simple. Hay loterías malas en las que todos tenemos algunos billetes. Estos no los podemos eliminar, pero lo que parece absurdo es acumular más de los inevitables.


La mala suerte se debe a “mutaciones aleatorias que suceden durante la división normal de las células madre cuando estas se producen en genes que intervienen en el desarrollo del cáncer”,
Vamos a explicarlo de una manera sencilla para que todos lo entendamos
Vamos a ver este video:
La mala suerte se debe a “mutaciones aleatorias que suceden durante la división normal de las células madre cuando estas se producen en genes que intervienen en el desarrollo del cáncer”, explica el estadístico y matemático de la Universidad Johns Hopkins (EE UU) Cristian Tomasetti, coautor del trabajo.
Vemos que una única mutación no genera cáncer, por lo que el cáncer no se hereda en según que casos. Se hereda la predisposición genética a tener un tipo de cáncer, porque vamos acumulando mutaciones y genes supresores de tumores. 

Si son necesarias 5 mutaciones distintas y en tu familia con el tiempo se acumularon 3, naces con sólo dos mutaciones necesarias para tener dicho cáncer. Si por lo contrario no tienes ninguna, tu predisposición genética es muy baja.
 Por eso haya personas que dicen: " Mi abuelo fumó hasta los 90 y no murió de cáncer" Porque igual era afortunado y empezó de cero, pero hay miles de personas que heredan más mutaciones en dichos genes y esto, en el tabaco, los llevan a la tumba.¿te ayudo?
 foto de internet
enlaces aeecc (permitidos)

La Diada Nacional de Catalunya d’enguany (2022)

  Sembla mentida que, a aquestes alçades, encara hàgem d’aclarir que L’11 de Setembre es commemora l'heroïcitat d’uns màrtirs que l’any ...