dilluns, 2 de gener de 2017

Fer la carta als Reis / Escribir la carta a los Reyes


Fer la carta als Reis és un moment important de les festes de Nadal, una oportunitat de transmetre als fills uns valors que perduraran tot l’any. Així ho creu Alba Castellví, autora del llibre Educar sense cridar (Angle Editorial), que a Núvol ja ens ha donat  altres consells. Aquests són els 10 que ella creu imprescindibles a l’hora de demanar els regals de reis:
Primer de tot, és molt important que els pares feu també la vostra pròpia carta als Reis. Podeu aprofitar per demanar allò essencial, invisible als ulls. D’aquesta manera ensenyem als fills quines coses valorem i obrim la seva mirada al que és important, més enllà dels objectes materials.
Podem demanar, per exemple…
Paciència quan les coses no surten com ens agradaria i valor per sobreposar-nos als contratemps.
Saviesa per saber veure i valorar tot allò què tenim de bo al nostre voltant.
Paraules per explicar com ens sentim i què necessitem, perquè així els altres puguin ser prop nostre.
-Capacitat de comprendre i generositat per donar i perdonar.
I en el comiat de la carta, no ens oblidem d’assegurar als Reis “Jo prometo fer tot el que pugui per trobar temps i per fer un bon ús del que em porteu.”

I AQUESTS SÓN ELS DEU CONSELLS BÀSICS PER FER LA CARTA ALS REIS :
1.- Llegir davant el nen la nostra pròpia carta, si és necessari comentant algun aspecte.
2.- No cal concedir tots els desitjos: com menys regals, més valuosos seran els que s’hagin rebut. Cal limitar la quantitat de coses que es poden demanar o bé avisar els nens que els Reis porten, d’entre tot el que es demana, el que troben més adient. En tot cas, els nens poden subratllar el que preferirien que els Reis no es descuidessin. Una bona manera de procedir és demanar una cosa a cada casa si hi ha diversos familiars que facin regals de Reis.
3.- Evitar que els nens demanin coses massa influïts per la publicitat o pel que demanen els amics. Per això anirà bé tenir més d’una conversa sobre les seves idees els dies previs.
4.- Procurar que hi hagi varietat de joguines: mecàniques, d’enginy, electròniques si en demanen, i d’altres que requereixin habilitats diverses.
5.- Convidar els nens a explicar als Reis quan o amb qui faran servir allò que demanen. Per exemple: “Un joc de taula per les tardes de diumenge amb la família, un joc de construcció per jugar amb la meva germana.” D’aquesta manera ens assegurem que allò demanat podrà tenir un ús i que el nen ubica l’objecte en un moment real del seu temps quotidià. També haurà pensat abans de tenir-lo si caldrà compartir-lo i si tindrà companys amb qui gaudir-lo.
6.- Si es demanen jocs electrònics o telèfons, fixar des del moment de demanar-los les condicions d’ús de les pantalles (límit de temps i espais on es podran utilitzar).
7.- Afegir-hi llibres per llegir, a més a més (no comptar-los com a regals si n’hem limitat el nombre a demanar).
8.- Aprofitar el moment d’escriure la carta al Reis per reflexionar sobre l’últim any: fugir de la fórmula genèrica “Aquest any m’he portat molt bé” per concretar quines coses han anat bé. Per exemple: “Aquest any m’he esforçat amb la música tot i que no en tenia gaires ganes, he procurat no descuidar-me de parar taula cap dia…” D’aquesta manera el nen veu quines coses valuoses ha fet en l’últim període i pot sentir-se’n satisfet.
9.- Aprofitar el moment d’escriure la carta per fer propòsits de millora. En comptes d’escriure “Aquest any em portaré bé”, per exemple, val més dir: “Tinc intenció de fer tot el possible per ajudar a casa i d’ajudar la meva germana a vestir-se.”
10.- Després d’escriure la carta, comparar, en una conversa amb el nen, la seva fortuna respecte a generacions anteriors de la seva família i la major part de gent del món ara mateix.
I després… Anem junts a portar les cartes al patge o a tirar-les a la bústia.

Escribir la carta a los Reyes es un momento importante de las fiestas de Navidad, una oportunidad de transmitir a los hijos unos valores que perdurarán todo el año. Así lo cree Alba Castellví, autora del libro "Educar sense cridar"  Educar sin gritar (Angle Editorial), que a "Núvol"  ya nos ha dado otros consejos. Estos son los 10 que ella cree imprescindibles a la hora de pedir los regalos de reyes:
Primero de todo, es muy importante que los padres hagan también su propia carta a los Reyes. Puede aprovechar para pedir lo esencial, invisible a los ojos. De esta manera enseñamos a los hijos qué cosas valoramos y abrimos su mirada a lo que es importante, más allá de los objetos materiales.

Podemos pedir, por ejemplo...
- Paciencia cuando las cosas no salen como nos gustaría y valor para sobreponerse a los contratiempos.

- Sabiduría para saber ver y valorar todo lo que tenemos de bueno a nuestro alrededor.

- Palabras para explicar cómo nos sentimos y qué necesitamos, para que así los demás puedan ser cerca de nosotros.

-Capacidad De comprender y generosidad para dar y perdonar.

Y en la despedida de la carta, no nos olvidemos de asegurar a los Reyes "Yo prometo hacer todo lo que pueda para encontrar tiempo y para hacer un buen uso de lo que me traigan."

Y ESTOS SON LOS DIEZ CONSEJOS BÁSICOS PARA HACER LA CARTA A LOS REYES:
1.- Leer ante el niño nuestra propia carta, si es necesario comentando algún aspecto.

2.- No hay que conceder todos los deseos: cuanto menos regalos, más valiosos serán los que se hayan recibido. Hay que limitar la cantidad de cosas que se pueden pedir o bien avisar a los niños que los Reyes traen, de entre todo lo que se pide, lo que encuentran más adecuado. En todo caso, los niños pueden subrayar lo que preferirían que los Reyes no se descuidaran. Una buena manera de proceder es pedir algo en cada casa si hay varios familiares que hagan regalos de Reyes.

3.- Evitar que los niños pidan cosas demasiado influidos por la publicidad o por lo que piden los amigos. Por eso estaría bien tener más de una conversación sobre sus ideas los días previos.

4.- Procurar que haya variedad de juguetes: mecánicas, de ingenio, electrónicas si piden, y otros que requieran habilidades diversas.

5.- Invitar a los niños a explicar a los Reyes cuando o con quien usarán lo que piden. Por ejemplo: "Un juego de mesa para las tardes de domingo con la familia, un juego de construcción para jugar con mi hermana." De esta manera nos aseguramos de que lo pedido podrá tener un uso y que el niño ubica el objeto en un momento real de su tiempo cotidiano. También habrá pensado antes de tenerlo si habrá que compartirlo y si tendrá compañeros con quien disfrutarlo.

6.- Si se piden juegos electrónicos o teléfonos, fijar desde el momento de pedirles las condiciones de uso de las pantallas (límite de tiempo y espacios donde se podrán utilizar).

7.- Añadir libros para leer, además (no contarlos como regalos si hemos limitado el número a pedir).

8.- Aprovechar el momento de escribir la carta a los Reyes para reflexionar sobre el último año: huir de la fórmula genérica "Este año me he portado muy bien" para concretar qué cosas han ido bien. Por ejemplo: "Este año me he esforzado con la música aunque no tenía muchas ganas, he procurado no descuidar  de poner la mesa ningún día..." De esta manera el niño ve que cosas valiosas ha hecho en el último periodo y puede sentirse satisfecho.

9.- Aprovechar el momento de escribir la carta para hacer propósitos de mejora. En vez de escribir "Este año me portaré bien", por ejemplo, es mejor decir: "Tengo intención de hacer todo lo posible para ayudar en casa y  ayudar a mi hermana a vestirse."

10.- Después de escribir la carta, comparar, en una conversación con el niño, la inmensa fortuna que tiene respecto a generaciones anteriores de su familia y la mayor parte de gente del mundo ahora mismo.
Y después... Vamos juntos a llevar las cartas al paje o tirarlas en el buzón.


12 comentaris:

xavier pujol ha dit...

Un bon decàleg Josep. Savi.
Que els mags siguin generosos.
I el 2017 també!

Francesc Cornadó ha dit...

Bons consells, crec que no aniría gens malament llegir-los a les aules els dies abans de començar les vacances escolars.
Feliç 2017
Francesc Cornadó

Anònim ha dit...

Buenos días Josep, me llamo Sara Beltrame, soy periodista, y me encantaría poder contactar con Ud ya que estoy haciendo un trabajo de investigación sobre la Hispano Olivetti. Por favor contacte conmigo escribiendome un correo aquí: originalsinfo@gmail.com Muchas gracias y FELIZ AÑO NUEVO!

Tot Barcelona ha dit...

Els Reis són un dels molt simbolismes de la Bíblia.
Mateo parla d'uns mags que van anar a visitar-li seguint un estel que marcava el camí. Les faccions sempre les hem conegut com a pobladors del món: un negre, un indoeuropeu i un altre asiàtic.
I és aquí on està el simmbolisme, representen als éssers humans en general.
No hi ha nacionalitats, ni banderes, ni superioritat de raça. Hi ha igualtat de condicions, perquè el que vénen és a conèixer i portar uns obsequis en nom de la Pau.
En ocasions, JOSEP, oblidem el perquè de les accions. Aquesta va ser una acció de benvinguda en nom de tots representats per uns "savis".
Molt bon decàleg.
Salut pel 2017

Mari-Pi-R ha dit...

Me pondré a escribir esta carta, pues bien tengo un saco de peticiones.
Que tengas un buen comienzo de año, con las mejores cosas y mucha salud.
Un abrazo.

Josep ha dit...

Xavier, jo no sabria quin triar. El que és veritat que amb menys regals, més valuosos seran els que s'hagin rebut, hi ha vegades que ni s'ho miren
Que els mags també ho siguin amb tu. I el 2017 també!

Josep ha dit...

Miquel, de todas las interpretaciones que se han hecho de Ellos yo me quedo con la tuya. Me parece que es la mejor, quizás no la verdadera, pero si la que me hubiera gustado. Además delante de ti mi ignorancia se multiplica.
Solo puedo decir que San Mateo en su cita bíblica creía de no hablaba del número exacto de magos que acudió a adorar con regalos a Jesús. Me parece que ni siquiera afirma que fueran reyes. Tampoco hablaba de sus nombres, de donde venían, la fecha, ni su destino después de la adoración.
Hay un códice que apareció por primera vez relacionado con los magos hacia el siglo VII, y está en la Biblioteca de París, pero creo que sus nombres están en griego
Como simbolismo es verdad que hubo un monje benedictino que los describió en un códice con los nombres de Melchor, Gaspar, y Baltasar, porque los consideraba representantes de Europa, Asia y África, para así acentuar la soberanía universal de Cristo sobre todas las razas y países.
Lo dicho, delante de ti me callo, pero si que me gustaría que fuese como dices, no como digo yo!
Y hablando de este decálogo la verdad es que debería de haber otro para los padres, porque muchas veces los hijos no eligen, escriben la carta casi sin ilusión lo que sus padres dicen, y que previamente han visto en la tele. No me extraña si luego lo más bonito del regalo es el envoltorio.
Un abrazo!
Salut, Miquel.

Josep ha dit...

Tota la raó Francesc, a les aules dels escolars, i també posar un recordatori a les agendes dels seus pares. D'aquesta manera ensenyem als pares quines coses han de valorar i que és important, més enllà dels objectes materials.

Una abraçada.
Feliç 2017

Josep ha dit...

Hola, Sara Beltrame.
Creo que usted se equivoca, y es bien extraño que ocurra tratándose de que es periodista.
Nada tan fácil como contactar directamente con Hispano Olivetti
Feliz año!

Josep ha dit...

Mari-Pi-R, Ademas de todas las peticiones que tienes les podrias pedir un viaje a Catalunya, para luego ponerlas en el blog.
Pediré lo que me aconsejas, bueno todo no, solo salud.

Un abrazo.
Feliz año.

Original Original ha dit...

Buenos días Josep. Necesito hablar con Ud. sobre la Hispano Olivetti. Soy periodista. Por favor me escriba un correo aquí:
originalsinfo@gmail.com gracias!

Hada Isol ♥ ha dit...

Que lindo ejercicio este de escribir la carta.en casa ya todos somos grandes pero se me ocurre que serìa bonito seguir los pasos de esta carta que propones aquí,y todas esas peticiones nos haràn saber a cada uno que pasa en el otro,que desea,que añora ,que siente,lo voy a proponer y veremos que sale,un abrazo querido Josep,feliz 2017 que tengas salud ante todo,amor,felicidad,fiestas tradicionales ,logros comunitarios,logros personales,logros familiares ,lo mejor del mundo y más para ti ,los tuyos y tu tierra.