dijous, 22 de juny de 2017

Les paraules del ministre / Las palabras del ministro

Zoido sobre las mofas por la muerte del torero Iván Fandiño:

"Quienes lo hacen no merecen ser de nuestra sociedad"No hi entenc i no hi vull entendre. Això dels toros se m’ha escapat tota la vida. Afortunadament. Un deliri de mort i de masclisme. De vestits impossibles, cuetes ridícules i orelles tallades. Una cultura primitiva d’homes heterosexuals per sobre de tot, disfressats de bandera. No s’entén. Però s’hi pot estar en contra.
La cosa aquesta dels toreros representa una tradició sanguinària que aplega tants anacronismes que s’hi ha de lluitar per força. Els toros són l’Espanya de la mantellina, la de la peineta, la de les dones callades resant un parenostre i la dels homes excitats amb un “ Olé ” que poden escriure amb el fum dels puros. Són el símbol d’unes idees en caps de reis i de ministres que serveixen una pàtria retrògrada. Però, ai cada vegada que un torero mor a l’arena. 
Ai, que aquí la pena és profunda. La pena de les veus planyívoles que lamenten una cornada com si l’arena no fos el regne del cel. 
Ai, quan mor un torero i la llibertat d’expressió només sent la mort del toro. 

Persones que fan mofa de la mort d’una persona jove. Ho diu el ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido. Aquestes persones “no mereixen ser de la nostra societat”. “Els intolerants no formen part d’aquesta societat”, afegeix. Ha mort un torero. No fa gràcia. Però pot no fer pena. De fet, morir mentre exerceixes la passió de la teva vida és una sort. D’entre totes les morts possibles, aquesta sembla feliç.
No m’agraden els toreros. Ni les toreres. No entenc com es pot estimar un animal i després fer-lo sagnar d’aquella manera. S’ha de tenir cervell de legionari. No em cal fer mofa de cap mort per pensar en les paraules del ministre i sentir-me al·ludida. M’apunto a no formar part d’aquesta societat esperpèntica que defensa una masculinitat basada en el valor de fer mal acarnissadament a un animal amb una excusa cultural que representa valors nefastos.
El valor no és plantar-se davant d’un toro amb una espasa. L’home no ha de ser l’ésser que sotmeti sistemàticament les bèsties, les dones, el món per al seu propi plaer. L’home no cal que es colpegi el pit per indicar-nos el seu coratge. Podem no entendre l’escalador o l’escaladora que s’aferra a muntanyes impossibles, o qui vola jugant-se la vida per un cel que està fet per als ocells. Però aquest és un somni humà. Matar toros és un malson. No distreu. No impressiona. És una lluita desigual. El toro no mata. El toro no es resigna i té banyes. Tot és molt simple, en realitat. Que deixin els toros en pau. La poètica de la violència és un dels grans enganys dels caps que pensen en imperis. El torero Enrique Ponce va dir: “Si el toro patís, se n’aniria”. Qui vol formar part d’una societat amb aquesta lògica aclaparadora?
També Enrique Ponce considera que “una plaça de toros, sense la presència de les dones, no seria el mateix, perquè elles són la font principal d’inspiració en el toreig”. Que petites que es queden de vegades les lletres del reggaeton! I les dones que formen part d’aquesta societat exclusiva van a veure els toros i els toreros. Toreros, com el Cid, que diuen: “Els toros nerviosos són com les dones, la que es deixa es deixa, i la que no es deixa crec que comet un error”. Ric per no agafar una banderilla. Encara que no em veig capaç de punxar ningú si no és amb paraules. A mi la mort no em fa gràcia. El que em fa gràcia és que es parli d’intolerància cada vegada que es mor un torero. No és la persona. És la insolència. La vida, ja ho sé, està feta per a tot tipus de desavinences.
Les persones que s’ofenen en direcció contrària aplaudeixen els ministres que treballen per mantenir unes tradicions que es vanten del seu coratge i perpetuen uns costums indignes. Jo procuro, per a la meva salut mental, no alegrar-me de la mort de ningú. A vegades no és fàcil, què vols. Però prefereixo alegrar-me dels passos que condueixen a l’extinció d’aquests escenaris que només complauen els que aturen el temps per fer-nos el camí encara més difícil. Mira, tu, cadascú és com és.

http://www.ara.cat/opinio/mort-del-toro
natze farrè


Traducción
No entiendo y no quiero entender. Esto de los toros se me ha escapado toda la vida. Afortunadamente. Un delirio de muerte y de machismo. De vestidos imposibles, colitas ridículas y orejas cortadas. Una cultura primitiva de hombres heterosexuales por encima de todo, disfrazados de bandera. No se entiende. Pero se puede estar en contra.

La cosa esta de los toreros representa una tradición sanguinaria que reúne tantos anacronismos que se debe luchar por fuerza. Los toros son la España de la mantilla, la de la peineta, la de las mujeres calladas rezando un padrenuestro y la de los hombres excitados con un "Olé" que pueden escribir con el humo de los puros. Son el símbolo de unas ideas en cabezas de reyes y de ministros que sirven una patria retrógrada. Pero, ay cada vez que un torero muere en la arena. Ay, que aquí la pena es profunda. La pena de las voces lastimeras que lamentan una cornada como si la arena no fuera el reino del cielo. 
Ay, cuando muere un torero y la libertad de expresión sólo siente la muerte del toro. Personas que hacen mofa de la muerte de una persona joven. Lo dice el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Estas personas "no merecen ser de nuestra sociedad". "Los intolerantes no forman parte de esta sociedad", añade. 

Ha muerto un torero. No hace gracia. Pero puede no dar pena. De hecho, morir mientras ejerces la pasión de tu vida es una suerte. De entre todas las muertes posibles, ésta parece feliz.

No hace mucho tiempo leí que habia que volver a traer los toros a Catalunya. Yo lo que pido es que de punta a punta no haya ni un correbous y toros embolados, ni nada que se le parezca!. No me gustan los toreros. Ni las toreras. No entiendo como se puede querer a un animal y luego hacerlo sangrar de aquella manera. Hay que tener cerebro de legionario. No necesito hacer mofa de ninguna muerte por pensar en las palabras del ministro y sentirme aludido. Me apunto a no formar parte de esta sociedad esperpéntica que defiende una masculinidad basada en el valor de hacer daño encarnizadamente a un animal con una excusa cultural que representa valores nefastos. El valor no es plantarse delante de un toro con una espada. El hombre no debe ser el ser que someta sistemáticamente las bestias, las mujeres, el mundo para su propio placer. 

El hombre no es necesario que se golpee el pecho para indicarnos su coraje. Podemos no entender el escalador o la escaladora que se aferra a montañas imposibles, o quien vuela jugándose la vida por un cielo que está hecho para los pájaros. Pero este es un sueño humano. Matar toros es una pesadilla. No distrae. No impresiona. Es una lucha desigual. El toro no mata. El toro no se resigna y tiene cuernos. Todo es muy simple, en realidad. Que dejen los toros en paz. La poética de la violencia es uno de los grandes engaños de los jefes que piensan en imperios. El torero Enrique Ponce dijo: "Si el toro sufre, se iría". Quién quiere formar parte de una sociedad con esta lógica aplastante?
También Enrique Ponce considera que "una plaza de toros, sin la presencia de las mujeres, no sería lo mismo, porque ellas son la fuente principal de inspiración en el toreo". Que pequeñas que se quedan a veces las letras del reggaeton! Y las mujeres que forman parte de esta sociedad exclusiva van a ver los toros y los toreros. Toreros, como el Cid, que dicen: "Los toros nerviosos son como las mujeres, la que se deja se deja, y la que no se deja creo que comete un error". Rio por no coger una banderilla. Aunque no me veo capaz de pinchar nadie si no es con palabras. A mí la muerte no me hace gracia. Lo que me hace gracia es que se hable de intolerancia cada vez que se muere un torero. No es la persona. Es la insolencia. La vida, ya lo sé, está hecha para todo tipo de desavenencias.
Las personas que se ofenden en dirección contraria aplauden los ministros que trabajan para mantener unas tradiciones que se jactan de su coraje y perpetúan unas costumbres indignas. Yo procuro, para mi salud mental, no alegrarme de la muerte de nadie. A veces no es fácil, qué quieres. Pero prefiero alegrarme de los pasos que conducen a la extinción de estos escenarios que sólo complacen los que detienen el tiempo para hacernos el camino aún más difícil. Mira, tú, cada uno es como es.

dissabte, 17 de juny de 2017

“Es tontísimo que usted escriba en catalán”


Per una piulada al Twitter de xxx em vaig assabentar que en Benito Pérez Galdós (1843-1920), en una carta adreçada a Narcís Oller (1846-1930), va intentar convèncer-lo per a que renunciés a continuar escrivint en català i es passés al castellà. He cercat a la xarxa i he trobat la informació corresponent a l’esmentada carta i a la que en Narcís Oller va enviar-li en resposta.
En Benito Pérez Galdós deia a la seva:
“Yo no quiero aburrir a V. más con la longitud de mi epístola. Lo que sí le diré es que es tontísimo que V. escriba en Catalán. Ya se irán Vds. curando de la manía del catalanismo y de la renaixensa. Y si es preciso, por motivos que no alcanzo, que el catalán viva como lengua literaria, deje V. a los poetas que se encarguen de esto. La novela debe escribirse en lenguaje que pueda ser entendido por mayor número de gente. Los poetas que escriben para sí mismos, déjelos V. con su manía y véngase con nosotros. Le recibiremos a V., en el recinto de nuestro Diccionario con los brazos abiertos.”
En Narcís Oller li responia:
“No amigo Galdós, no es exclusivismo, ni provincialismo, ni separatismo, ni otro ogro cualquiera de los terminados en ismo que pueda inventarse algún vecino de la corte tratando de los platónicos poetas del Pelago que el no conoce pero Vd. sí, lo que me hace escribir en catalán. Es algo muy superior, mucho más invencible que el pueril afán de mostrar al orbe mis preferencias por Cataluña que no niego, pero que podría tener del mismo modo y aun alardear de ellas escribiendo en romance. Escribo la novela en catalán porque vivo en Cataluña, copio costumbres y paisajes catalanes y catalanes son los tipos que retrato, en catalán los oigo producirse cada día, a todas horas, como Vd. sabe que hablamos aquí. No puede Vd. imaginar efecto más falso y ridículo del que me causaría a mi hacerlos dialogar en otra lengua, ni puedo ponderarle tampoco la dificultad con que tropezaría para hallar en paleta castellana cuando pinto, los colores que me son familiares de la catalana. …”
Entrades relacionades:
Oriol López

dilluns, 5 de juny de 2017

Mor l'escriptor Juan Goytisolo als 86 anysSi s’havia de triar entre la consciència social i l’experimentació literària, ningú no li va dir a Juan Goytisolo. L’escriptor va mantenir fins al final el seu doble compromís amb el seu temps i la seva obra creativa  i ho va fer de forma radical, sense fissures. Fins i tot quan fa dos anys va acceptar el premi Cervantes 2014, el més important de les lletres espanyoles, ho va fer amb el discurs més curt i contundent que es recorda –i sense el preceptiu jaqué: duia l’única corbata que tenia, comprada feia 35 anys–. “Les raons per indignar-se són múltiples i l’escriptor no pot ignorar-les sense trair-se a si mateix”, va dir desgranant davant del Rei les injustícies de la crisi econòmica, política i social, i fent fins i tot una al·lusió a Podemos. “No ens resignem”, va clamar. El cos de l’escriptor, però, va defallir aquest diumenge després d’un any complicat arran d’una caiguda i d’un ictus. Juan Goytisolo va morir als 86 anys a Marràqueix i serà enterrat al Marroc, al cementiri civil de Larraix, on també descansa Jean Genet.

Nascut a Barcelona l’any 1931, fill d’una família burgesa d’origen bascocubà, va perdre la mare en un dels bombardejos franquistes del 1938, una desgràcia que influiria la seva obra i la dels seus germans, el difunt poeta José Agustín i el novel·lista i acadèmic Luis. Després de publicar les dues primeres novel·les, emmarcades en el realisme crític de la immediata postguerra (Juegos de manos i Duelo en el Paraíso), el 1956 va exiliar-se a París, on va treballar d’assessor de l’editorial Gallimard i es va casar amb l’escriptora francesa Monique Lange.
Trencament amb la covenció

Tot i l’èxit dels llibres anteriors, en què utilitzava la literatura com una arma de transformació política de la realitat, Goytisolo va viure un gir personal i literari: va trencar amb una literatura canònica i convencional alhora que va assumir la seva homosexualitat, una doble ruptura  que cristal·litzaria en l’àcid retrat d’Espanya de 'Señas de identidad' (1966) i en el conjunt de la trilogia d’Álvaro Mendiola, que completen 'Reivindicación del Conde Don Julián' i 'Juan sin tierra'.
“Les modes l’havien portat a un lloc en el qual se sentia un impostor. Recupera el seu tarannà experimental i avantguardista i s’endinsa en un camí personal, d’una banda de viatge pel nord d’Àfrica i de l’altra, de recerca d’un llenguatge singular –explica el crític literari i expert en la seva obra Jorge Carrión–. Llegeix els clàssics, el Arcipreste de Hita, Fernando de Rojas, San Juan de la Cruz, Cervantes, i porta aquest llenguatge anacrònic al segle XX a través de mestres i referents com James Joyce”. L’escriptor explicaria aquesta evolució a les biogràfiques 'Coto vedado' (1985) i 'En los reinos de taifa' (1986), i es pot comprovar en títols  com 'Makbara' (1980), 'La saga de los Marx' (1993), 'El sitio de los sitios' (1995) i 'Carajicomedia' (2000).

“Inventa una narrativa que és molt tradicional perquè connecta amb el llenguatge dels clàssics del Segle d’Or però al mateix temps és molt contemporània perquè formalment canvia de la prosa a la poesia, incorpora el corrent de consciència, paraules i sintaxi en francès i àrab, i temàticament aporta temes nous com l’homosexualitat i la televisió”, afegeix Carrión. Ell es considerava “de nacionalitat cervantina”, no només per esquivar parlar de pàtria i nacionalitat, també “per un sentit de l’humor irònic i intel·ligent” i “una obra on aparentment tot és molt real i formalment és més complex”, opina el seu editor, Joan Tarrida.  
  
Un esperit lliure
Goytisolo va fer un camí del tot solitari i heterodox, fins i tot geogràficament: des dels anys 80 va viure entre París i Marràqueix, on vivia el seu excompany i on es va instal·lar de forma definitiva el 1997. Però que fos un esperit lliure no vol dir que abandonés el compromís polític, tot i que en la literatura no n’hi havia ni rastre si no era per mofar-se’n. El paper d’intel·lectual amb voluntat d’influència l’exercia en els reportatges i articles a El País. Per exemple, quan denunciava la situació del barri de La Chanca a Almería o quan lluitava perquè a la plaça Djemà-el-Fna de Marràqueix no obrís un centre comercial i en canvi fos Patrimoni de la Humanitat.També va fer de reporter en els conflictes de Bòsnia, Txetxènia, Palestina o Algèria. “És un d’aquells escriptors que al mateix temps que treballa la seva intimitat i la seva consciència, s’obre i es preocupa de la història moderna i del dolor del món”, diu Tarrida. 

Goytisolo va deixar d’escriure ficció amb 'Telón de boca' (2003) i la seqüela 'El exiliado de aquí y allá' (de 2008, any en què rep el Premio Nacional). “ Tinc la impressió que ja he dit tot el que havia de dir. No he escrit mai per guanyar-me la vida, sinó que m’he guanyat la vida per poder escriure”, va dir a l’ARA el 2011. Galàxia Gutenberg va començar a publicar les seves “obres incompletes” el 2015. Les anomenava així perquè havia deixat obert l’últim volum, ja que es va mantenir actiu fins l’últim any. “Els responsables del seu llegat decidiran què es fa amb el que té escrit”, assegurava ahir el seu editor.


LAURA SERRA

divendres, 2 de juny de 2017

Carles Capdevila ha mort aquest dijous


 El periodista, filòsof, col·laborador de TV3 i Catalunya Ràdio Carles Capdevila ha mort aquest dijous als 51 anys, com a conseqüència d'un càncer de còlon. Tenia la malaltia des del 2015. Ell mateix va publicar al diari "Ara", que dirigia en aquell moment, un article en què explicava que li havien diagnosticat aquesta malaltia pocs dies abans de fer 50 anys. En aquella columna, hi deia textualment:
" Fins que me'n pugui desfer, el càncer m'acompanya, i és lògic que a les meves dèries habituals, que ja coneixeu i que inspiren aquests articles, ara s'hi afegeixi la dèria per sobreviure."
L'any passat va rebre el Premi Nacional de Comunicació  
Carles Capdevila va fundar el diari "Ara" i el va dirigir durant cinc anys. Va comunicar als seus treballadors que deixava la direcció del diari que havia fundat sense abandonar l'humor:
"Res, us vull anunciar que el consell d'administració, que els amos de l'empresa, quan vaig tornar, em van fer una oferta generosa per deixar la direcció de l'Ara, i per ocupar una plaça més adequada a la meva situació i que la vaig acceptar agraït. Penso que és el millor pel projecte i també per mi, per tant, ara i aquí, us anuncio formalment que deixo de ser el vostre director per sempre, us acabeu de lliurar de mi com a jefe."
Capdevila també era escriptor. Va publicar sis llibres sobre educació, comunicació i humor, així com contes dins del col·lectiu Germans Miranda.
A la darrera etapa de la seva vida, tenia molt clar que volia vèncer la malaltia, dedicar-se com va dir textualment a "l'únic marrón de veritat" que tenia i allunyar-se de tothom que no tingués sentit de l'humor.
FINS SEMPRE, CARLES, ET TROBAREM A FALTAR

 Per sempre al nostre record.

dimarts, 28 de març de 2017

Miguel Hernández: Nuestra juventud no muere


“… Herido voy, herido y malherido,
sangrando por trincheras y hospitales…”

Miguel Hernández.

Desde el dolor de tu ausencia, que como el rayo no cesa, con tu memoria siempre viva.


“Elegía a Ramón Sijé”

En Orihuela, su pueblo y el mío, se
me ha muerto como del rayo Ramón Sijé,
con quien tanto quería)
Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano.
Alimentando lluvias, caracoles
Y órganos mi dolor sin instrumento,
a las desalentadas amapolas.
daré tu corazón por alimento.
Tanto dolor se agrupa en mi costado,
que por doler me duele hasta el aliento.
Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.
No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.
Ando sobre rastrojos de difuntos,
y sin calor de nadie y sin consuelo
voy de mi corazón a mis asuntos.
Temprano levantó la muerte el vuelo,
temprano madrugó la madrugada,
temprano estás rodando por el suelo.
No perdono a la muerte enamorada,
no perdono a la vida desatenta,
no perdono a la tierra ni a la nada.
En mis manos levanto una tormenta
de piedras, rayos y hachas estridentes
sedienta de catástrofe y hambrienta.
Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte
a parte a dentelladas secas y calientes.
Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte.
Volverás a mi huerto y a mi higuera:
por los altos andamios de mis flores
pajareará tu alma colmenera
de angelicales ceras y labores.
Volverás al arrullo de las rejas
de los enamorados labradores.
Alegrarás la sombra de mis cejas,
y tu sangre se irá a cada lado
disputando tu novia y las abejas.
Tu corazón, ya terciopelo ajado,
llama a un campo de almendras espumosas
mi avariciosa voz de enamorado.
A las aladas almas de las rosas…
de almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.

Miguel Hernández

De:  “El Rayo que no cesa”
Recogido en Miguel Hernández – Obra Completa I Poesía – Prosas
Ed. Espasa – Clásicos
Edición publicada con motivo del centenario del nacimiento de Miguel Hernández en 2010.
ISBN: 978-84-670-3294-9 (del tomo II)
ISBN: 978-84-670-3262-8 (de la obra completa)

Miguel Hernández Gilabert nació en Orihuela, Alicante, el 30 de octubre de 1910.
Aunque tradicionalmente se le encuadra en la generación del 36, Miguel Hernández estuvo más próximo a la generación anterior, siendo considerado por Dámaso Alonso como “genial epígono de la generación del 27″.
En febrero de 2011, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de España denegó la posibilidad de un recurso extraordinario de revisión de la condena solicitado por la familia.
Murió el 28 de marzo de 1942, en la enfermería de la prisión alicantina, siéndole negado su traslado a un hospital para tratar la tuberculosis que padecía, y que contrajo como complicación, tras una bronquitis y un brote de tifus mal tratado. Eran las 5:32 de la madrugada del 28 de marzo de 1942; sólo tenía 31 años de edad.
Se dice que no pudieron cerrarle los ojos, sobre lo que él que fue su gran amigo Vicente Aleixandre, compuso un poema.
Fue enterrado en el nicho número 1009 del cementerio de Nuestra Señora del Remedio de Alicante, el día 30 de marzo.

También de Miguel Hernández en este blog:


Bibliografía:
Perito en lunas, Murcia, La Verdad – 1933 (Prólogo de Ramón Sijé).
Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras – 1933.
El rayo que no cesa, Madrid, Héroe – 1936.
Viento del pueblo. Poesía en la guerra, Valencia, Socorro Rojo Internacional – 1937
El labrador de más aire, Madrid – Valencia, Nuestro Pueblo – 1937.
Teatro en la guerra – 1937.
El rayo que no cesa, Ediciones Héroe – 1936.
Seis poemas inéditos y nueve más, Alicante, Col. Ifach – 1951.
Obra escogida, Madrid, Aguilar – 1952 (Incluye poemas inéditos).
Cancionero y romancero de ausencias – 1938–1941 – Buenos Aires, Lautaro, 1958.
Antología, Buenos Aires, Losada – 1960 (Selec. y Prólogo de Mª de Gracia Ifach. Incluye poemas inéditos).
Obras completas, Buenos Aires, Losada – 1960.
Obra poética completa, Madrid, Zero – 1979
El hombre acecha, Santander, Diputación – 1981
24 sonetos inéditos, Alicante, Instituto de estudios Juan Gil-Albert, 1986 (Edición de José Carlos Rovira).
Miguel Hernández – Obra Completa – Edición conmemorativa del centenario del poeta – 2 Tomos – Ed. Espasa – Clásicos – 2010.


divendres, 24 de març de 2017

Hableme usted en cristiano

CATALUNYAMulta de 601 euros a un hombre por dirigirse en catalán a un policía nacional en el aeropuerto de El Prat de Barcelona


HABLEME USTED EN CRISTIANO!

Hubo una época, y no muy lejana, en la que la palabra de Dios la tenías que escuchar en Latín y de espaldas al pueblo con el sacerdote dirigido hacia Oriente, la medida adoptada en el Concilio de Trento (siglo XVI) era una forma poco didáctica de “cristianizarnos” que afortunadamente desapareció.  En el 2009 el Cardenal Antonio Cañizares abogó a Benedicto XVI para retomar esta liturgia (por cierto, la misma Iglesia que tardó 375 años en pedir perdón a Galileo Galilei condenado por hereje).

La expresión de hábleme usted en Cristiano se cree su origen en el siglo XIII, cuando Alfonso X el Sabio opta por una variedad concreta como lengua literaria y de la administración, con la intención de ser la única lengua dominante. Actualmente se utiliza de forma despectiva contra los que hablan “raro” y al parecer el Catalán lo es para los que la utilizan.

El gran historiador francés Pierre Vilar en su obra Cataluña en la España moderna descubre a principio de los años 30 que el catalán era realmente “la lengua del pueblo”. Fue un contraste para él, que como francés constató que el desconocimiento y abandono de la lengua en Occitania era desmoralizador. 
Además de corroborar que en todas partes la reacción de dos catalanes, fuera cual fuera su origen su clase o su edad, era de hablarse en catalán, se sorprendió más al ver el interés que la población tenía por los temas de historia y literatura, relegados normalmente a ámbitos intelectuales y universitarios, gracias a ese interés los periodistas y escritores tenían asegurada su audiencia en revistas y periódicos de la época.

Las lenguas de Occitania no han tenido un reconocimiento oficial, salvo el Aranés reconocido oficialmente por Cataluña, el futuro de estas lenguas está seriamente amenazado, las lenguas occitanas han sido suplantadas,  en las mayoría de usos formales, por el francés y actualmente la única esperanza de supervivencia radica  movimientos activistas étnicos.

El catalán, a pesar de los ataques de la dictadura, que lo retiró de las escuelas, de la oficialidad administrativa, del apagón radiofónico, a pesar de todos los intentos no tan sólo ha logrado sobrevivir sino que ha salido reforzado, y la razón más poderosa es que en Cataluña es y ha sido “la lengua de un pueblo”, que la ha mimado. Al igual que observó Pierre Vilar,  en la actualidad  las televisiones y radios en catalán son líderes de audiencia.

Nos vino el Sr. Wert por orden del Sr. Rajoy y decía que en Cataluña se estaba adoctrinando a los niños, que lo que hay que hacer  es  españolizarlos,  el ataque desde determinadas televisiones y prensa españolista no hacen más que encorajar a la población de Cataluña; al parecer todavía no se han dado cuenta de que el catalán es “la lengua de un pueblo”.

El Catalán, el Gallego, el Vasco el Castellano son tesoros que hay que mimar y preservar cada uno desde su territorio.  Manuel Fraga Iribarne aconsejó hace muchos años a Rajoy  que aprendiera la lengua propia de Galicia, al parecer su sensibilidad para con la lengua gallega es nula, como la ha de tener para el catalán.

Ahora cada uno en su parcela, vuelven a las andanzas, ignoro si lo hacen por la rancia nostalgia de tiempos pasados o porque el progreso les da miedo.

Visca Catalunya!
dilluns, 20 de març de 2017

21 març Dia Mundial de la Poesia.

 “Pare meu”

Pare meu que ja no ets al poble,
pare meu que potser algun dia jo distretament estimava,
pare meu que te’n vas anar pel carrer sense ganes,
pare meu que potser algun dia molt discret m’estimaves,
per la sang que ens corria tan brava per les venes,
per les faccions de la teva cara que se m’esborren,
com el crit que ofega el meu pit,
 pare meu!,
per la cicatriu que et partia sencera el ventre,
pare meu!,
pels tels secrets de la ceba als dits de la mare,
per les tardes tan pàl·lides a la cuina de casa,
pare meu!,
-per les veus tan confuses del vespre,
pels crits i pels plors i les terrasses en ràtzia,
pare meu!,
per l’olor de gasoil de la teva roba en tornant de la feina, pare meu,
pels somnis que devien ser teus escolant-se per la pica, pare meu,
pels germans meus escolant-se per la pica,
oh pare meu!,
que retrobi la memòria, la memòria del pare i del fill,
la memòria, la gata vella,
-la memòria, oh pare meu!,
el fil que em lliga als teus noms, a les teves mans, al teu crani rotund,
al teu riure que no m’agradava,
-al teu ventre partit per la cicatriu del destí,
pare meu!,
que no hagi de cremar mai més la meva memòria, pare meu,
i que no me l’hagi de trobar d’improvís mai més,
disfressada de dona despentinada en gavardina i plors
en una cantonada ventosa de Manhattan
quan jo només volia anar a collir fonoll passat el pont dels vermells,
oh pare meu!
Pare meu, que trobi tota la memòria, pare meu!,
--que trobi intactes les meves condemnes de nena de set anys,
que trobi intactes el fonoll i els gallarets vermells
-gall, gallina o poll, pare meu?-,
que trobi intactes la teva història i la meva, juntes, volent-se, pare meu,
com mai no van poder ser,
com mai no podran ser, ara,
oh pare meu,
pare meu que ja no ets al poble.

María Cabrera

divendres, 24 de febrer de 2017

23 mujeres asesinadas en lo que va de año.

Es evidente que sufrimos un retroceso en el combate contra la violencia de género y por la igualdad. Es un retroceso visible no sólo en el número creciente de asesinatos machistas, sino también en que estos se producen en un ambiente social, legal, mediático, ideológico, diferente. Si nunca fue mucho el interés social hacia la violencia de género, ahora parece haber caído aún más. 
Los medios de comunicación, si alguna vez intentaron informar correctamente acerca de los asesinatos machistas, han vuelto a su querencia por informar de manera morbosa y apolítica, por privatizar esta violencia y por volver a intentar justificarla. Los neomachistas, cada vez más organizados, están continuamente en las redes atentos ante cualquier noticia que tenga que ver con los derechos de las mujeres o con el feminismo; desatan campañas de desprestigio contra cualquier feminista, se infiltran en los partidos y las asociaciones para boicotear cualquier tema relacionado con la igualdad de género. 
Si antes se escondían, ahora se hacen visibles. Esta visibilidad de los activistas del neomachismo ha dado alas a todos los machistas silenciosos, que son multitud y que antes callaban porque el ambiente no les era propicio. Basta con leer los comentarios en cualquier artículo que tenga que ver con el feminismo, con los derechos de las mujeres, con la igualdad, para darse cuenta de la rabia y la violencia que anida en la mayoría de los comentarios.
Más que en los comentarios de los medios, más controlados, es en las redes sociales, allí donde no hay control, donde los neomachistas desatan una enorme violencia verbal. 
 Basta con colgar la noticia de un asesinato machista, de una violación, para que ésta noticia atraiga decenas de comentarios que lo justifican o que incluso parecen alegrarse. Eso en cuanto a la violencia, pero si de lo que se debate es de igualdad, entonces aparece una legión de machistas que van a por todas, que discuten todo, incluso logros que parecían asentados o, por lo menos asumidos socialmente, como la necesaria paridad en política. Y no hay distinción entre partidos de izquierdas o de derechas, entre gente conservadora o supuestamente progresista.
23 mujeres asesinadas en lo que va de año. 


diumenge, 5 de febrer de 2017

No hay tanto pan, pan, pan... (Te roban y te gritan,/ y lo que no tienes también te lo quitan)

Sílvia Pérez Cruz ha guanyat el Goya a la millor cançó original amb Ai, ai, ai. El tema forma part de Cerca de tu casa, la pel·lícula que ha retratat el drama i la impotència dels desnonaments, i en què a part de cantar també actua. Per homenatjar i donar veu als que han patit aquesta situació, a l'entrega del premi va cantar un fragment d'una altra de les cançons de la banda sonora: No hay tanto pan


TRADUCCIÓN

Sílvia Pérez Cruz ha ganado el Goya a la mejor canción original con Ai, ai, ai. El tema forma parte de “Cerca de tu casa”, la película que ha retratado el drama y la impotencia de los desahucios, y en el que además de cantar también actúa. Para homenajear y dar voz a los que han sufrido esta situación, a la entrega del premio cantó un fragmento de otra de las canciones de la banda sonora: No hay Tanto pan.


Hay un gallo que llora y que grita:
"despierta, despierta, despierta, despierta", prudente.
Que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita.
Qué suerte la tuya tan cruda y maldita.

Reza de día de noche y no almuerza.
Se cree mala madre y también mala hija.
¿Dónde está la suerte? La mía, poquita.
Alguien se lo da y después se lo quita.

Y no hay tanto pan, pan, pan.
No hay tanto pan, pan, pan...
No hay tanto pan, pan, pan.
No hay tanto pan, pan, pan...

Unos son grandes y otros valientes,
unos traicionan y otros son fuertes.
Despierta Mercedes, ai mi Patricia,
Tomás, Martín, Juan, Lola, Pablo y Cristina,
que esta gran culpa no es tuya ni mía.

Mentiras, sonrisas y amapolas,
discursos, periódicos, banqueros y trileros.
Canciones, manos y pistolas,
bolsos, confeti, cruceros y puteros.

Te roban y te gritan. 
Te roban y te gritan.
Te roban y te gritan,

y lo que no tienes también te lo quitan.
Y no hay tanto pan, pan, pan.
No hay tanto pan, pan, pan...
No hay tanto pan, pan, pan.
No hay tanto pan.

Y es indecente, es indecente,
gente sin casa, casas sin gente.
Es indecente.
No, no hay tanto pan.

dijous, 5 de gener de 2017

Lo que ese vestido deja al descubierto
 Que yo no vea la televisión en todo el año es algo que quien me conoce sabe que es verdad. Solo las noticias y poco más. Por esto no es de extrañar que hasta ahora y no por televisión, me entere del caso y vea este video -que no está entero ni se puede subir al bloc-
 Al verlo he pensado que en según qué periódicos hablarían de esto. Efectivamente, se hablaba o mejor dicho, se despellejaba  viva un año más a una mujer opinando sobre su falta o no de decencia mientras nadie menciona nada sobre la integridad de la cadena. Seamos honestos, que se vea una teta o un culo a estas alturas ya no escandaliza a nadie, supongo!
 Lo realmente preocupante es lo que ese vestido deja al descubierto: que tenemos una televisión casposa y rancia a la que le importa un pimiento la desigualdad de género.
Fijaros en el video, y los que tenéis una edad con dos minutos serán suficientes para transportarnos a todos directos al pasado y vernos como Jesús Gil rodeado de chicas, inmersos en el jacuzzi. 

"Vamos a ver qué hay debajo de esta batamantaaa, enséñanos lo que hay debajo" farfullaba un irreconocible Chicote. "Has sido tú la que nos ha calentado" le espetaba a la presentadora mientras tiraba de la tela. "¡No soy una luciérnaga!" se quejaba ella. Unos segundos para la publicidad y se abre la cortina que presenta el objeto de subasta. Un par de planos cerrados cortan al cuerpo de Cristina Pedroche en cachitos y nos lo sirven en bandeja (lo de retratarla entera con cabeza incluida era demasiado pedir).
Dejando claro que cada uno es libre de opinar como crea conveniente se pueden ver todo tipo de comentarios en estos periódicos, más o menos afortunados, más o menos soeces, sobre la elección del modelito y si ella ha estado acertada o no. 

En mi opinión hablar sobre las decisiones morales de Cristina Pedroche es fallar totalmente en el tiro porque lo que ese traje está dejando al descubierto no es el cuerpo de una mujer sino la falta de compromiso social de nuestra televisión, que demuestra un año más no tener escrúpulos a la hora de hacer caja. Nada importa que las mujeres lleven años pidiendo no ser representadas sólo como cuerpos. Nada importa que aumenten cada día los casos de violencia de género y reclamen a los medios que se hagan cargo del importante papel que desempeñan. Lo que realmente importa es ser
Tema de tendencia o tema del momento y llenarse la cartera.


Lo que ese vestido está poniendo en evidencia no es la libre decisión de una persona, es que las mujeres en televisión sólo son cuerpos. Lo que ese vestido muestra es que las mujeres sólo tienen cabida en estos espacios si son jóvenes, delgadas y blancas. Lo que ese vestido expone es que su única función es ser deseada. Lo que ese vestido enseña es que para las mujeres su mayor aspiración es lucir una prenda. Lo que ese vestido provoca es que al día siguiente de lo único que se hable sea de su apariencia.

Pero el vestido elegido por Antena 3 no sólo tiene la capacidad de exhibir sino también de ocultar, porque detrás de cada transparencia también hay millones de mujeres silenciadas, como por ejemplo las profesionales y expertas que no aparecen en pantalla por no tener una talla 36 o ser mayores de 40. Sin embargo los hombres no son elegidos por su físico sino por su labor profesional y su edad tampoco parece penalizarles ni ser un hándicap.
Para mi Antena 3 se ha vuelto a lucir una navidad más, aquella noche quien se quedó con el culo al aire no fue la presentadora sino su propio posicionamiento como marca y sus valores con respecto a la sociedad.