dissabte, 20 de desembre de 2014

per nadal, “plácido” / por navidad plácido





Necessitem el concurs de tots, de rics i de pobres, perquè per la caritat no hi ha fronteres. Tota la ciutat ha de sumar-se a la nostra campanya 'Cene con un pobre’. Que per una nit siguem tots germans, que per una nit els durs de cor siguin generosos, que per una nit sopin els pobres" ...
Si als Estats Units compten amb el clàssic nadalenc per antonomàsia com és ¡Que bello es vivir!, el nostre clàssic, moltes vegades oblidat o relegat a un segon pla i que ha de ser reivindicat, és Plácido, una obra igualment localista en la seva forma però universal en el seu fons, que ens ofereix un retrat molt més cruel sobre l'època més negra de la història d'Espanya


La pel·lícula sorgeix a partir d'una campanya ideada pel règim franquista que, sota el lema «siente un pobre a su mesa», pretenia fer créixer al poble un sentiment de caritat cristiana cap als desheretats, però que, en realitat, i com Berlanga aconsegueix mostrar-nos, amaga una manera de netejar les consciències burgeses, una mica del que avui s'encarreguen els «tele maratons de Nadal»

La història no podria ser més simple, original i surrealista. Plácido Alonso, humil pare de família, és contractat per a passejar el seu "tricicle", rematat amb una imponent estrella d'orient, en la cavalcada que es celebra el dia de Nadal en una ciutat de províncies. L'eslògan de la campanya és «siente un pobre a su mesa» i ha estat organitzada per un club de senyores riques, sota el patrocini de "Ollas Cocinex", que volen predicar (més de practicar) la caritat més absurda, davant la mirada d'un poble desil·lusionat i famolenc.

Plácido (Cassen) i Gabino Quintanilla (José Luis López Vázquez), el fill de l'amo de la serradora, s'han d'encarregar d'anar a l'estació a recollir a unes artistes de segona que vénen des de Madrid per ser subhastades al Casino, a fi de recaptar fons per als pobres, que igualment seran sortejats a les famílies benestants per passar la nit del 24 de desembre a la calor del foc d'una llar digne i menjant els bons menjars que els ofereixin.
Els problemes no es fan esperar, ja que Plácido ha d'anar al banc a pagar la primera lletra del "Tricicle", que venç precisament aquest dia, si bé per a això ha de rebre primer el pagament que li correspon pels seus serveis. Aquesta imperiosa necessitat s'uneix a altres "obstacles" que aniran sorgint al llarg del metratge, entre ells la mort d'un dels pobres que participen en el sorteig
. 
Es tracta d'una comèdia negra / drama social, en la qual el director no vol fer destacar a cap actor en particular, tot i haver reunit la flor i nata del panorama espanyol de l'època.
La pel·lícula, que va aconseguir salvar-se de la censura, el títol del guió era, al principi, «siente un pobre a su mesa», però el realitzador es va veure obligat, per problemes amb els censors, a fer un canvi d'última hora, donant-li finalment a aquesta obra mestra el nom del seu principal personatge masculí, Plácido.

 A diferència de l'anterior obra de Berlanga "Els dijous miracle", fa un exercici de perfecte funambulisme entre el qual podria semblar una comèdia amable i innocent i el fons mordaç, irònic i crític amb les "forces vives" que participen en el llargmetratge, que amb 85 minuts és prou i se sobra per donar unes bones puntades de peu a l'estómac a l'espectador, mentre que els personatges, com a peces d'un pessebre, s'afanyen a aconseguir els seus objectius, moltes vegades egoistes i insolidaris.

Un aspecte a destacar és que aquí no se salva ningú de la crítica. No pensem en un drama edulcorat amb "happy end" a l'estil nord-americà, ja que ofereix una punyent visió del fariseisme moral, la inoperant burocràcia i fins i tot del món artístic i cinematogràfic. Fins i tot els desheretats de la societat tenen la seva part d'egoisme (el germà de Plácido que no vol ajudar a pagar la lletra i que es queda amb una de les cistelles que de repartir, la pobra Conxeta que quan rep tres paquets de la cistella nadalenca escup les ¿garapinyades?, i es queda amb el torró dur quan Plácido i els altres l'han deixat a casa amb el mort ...).

Destacar també una música seductora que ens recorda les composicions de Nino Rota per Fellini i que sona durant els títols de crèdit on es fa burla i escarni de la campanya de caritat nadalenca que sustenta la trama de la pel·lícula, mostrant-nos un pobre home semblant a Carpanta.

En resum, que si no l'heu vist encara, no sabeu el que us esteu perdent. Jo reivindico Plácido com a clàssic nadalenc, ja que no ens mostra aquest esperit solidari, altruista de puresa d'esperit propi del Bedford Falls de "Què bello es vivir"!, sinó que també ens ensenya la hipocresia d'una societat (extrapolable a qualsevol temps) que només es recorda dels altres en dies assenyalats.
El rodatge es va dur a terme en decorats de Manresa (Barcelona) encara Berlanga buscava poder fer-ho en interiors naturals, però cap ric hi va permetre, a excepció d'un director català, amic de Berlanga, que li va deixar el menjador de casa de Barcelona .


La història, encara que una mica exagerada i a vegades esperpèntica, és una autèntica gaudida, el guió és una autèntica joia i els diàlegs són un autèntic luxe. Tot és autèntic en aquesta pel·lícula en la qual el millor que es pot fer és veure-la i no perdre ni una sola frase. (Segons les anava escoltant, he anat apuntant i tinc un munt, però no vaig a posar-les totes. Encara que no em puc reprimir de posar uns exemples):

1) ¿A vostè què li ha tocat, senyor de la Classe Alta? ¿Ancià d'asil o pobre del carrer?

2) - Tingui, va!, Un llagostí... Va!.
-
Sapos, no! Que mala suerte! Que no me gustan


3) -
Anda, Paquito, como te vas a poner de jamón...
- Jo el que vull és una simbomba.
-
Calla, capichoso!

4) No tinc res, no tinc res!!... Aquests pobres sempre esteu demanant. I sou vosaltres els que em heu de donar-me a mi ... "

5) - En el moment de la seva estrena va tenir problemes amb la nadala final de la pel·lícula, on diu: «Mare a la porta hi ha un nen i tremolant està de fred. Vinga digues-li que entre i així s'escalfarà, perquè en aquesta terra ja no hi ha caritat, ni mai n'hi ha hagut, ni mai n'hi haurà. »

Real i veritablement imprescindible. 




CASTELLANO


Necesitamos el concurso de todos, de pobres y de ricos, porque para la caridad no hay fronteras. Toda la ciudad debe sumarse a nuestra campaña Cene con un pobre. Que por una noche seamos todos hermanos, que por una noche los duros de corazón sean generosos, que por una noche cenen los pobres…” 
 
Si en Estados Unidos cuentan con el cásico navideño por antonomasia como es "Que bello es vivir!", nuestro clásico, muchas veces olvidado o relegado a un segundo plano y que debe ser reivindicado, es Plácido, una obra igualmente localista en su forma pero universal en su fondo, que nos ofrece un retrato mucho más cruel sobre la época más negra de la historia española.


La película  surge a partir de una campaña ideada por el  régimen  franquista  que, bajo el lema «siente un pobre a su mesa», pretendía hacer crecer en el pueblo un sentimiento de  caridad cristiana  hacia los desheredados, pero que, en realidad, y como Berlanga consigue mostrarnos, esconde una manera de limpiar las conciencias burguesas, algo de lo que hoy se encargan los «tele maratones de Navidad»

La historia no podría ser más simple, original y surrealista. Plácido Alonso, humilde padre de familia, es contratado para pasear su motocarro, rematado con una imponente estrella de oriente, en la cabalgata que se celebra el día de Nochebuena en una ciudad de provincias. El slogan de la campaña es "Siente a un pobre en su mesa" y ha sido organizada por un club de señoras ricas, bajo el patrocinio de ”Ollas Cocinex", que quieren predicar (más que practicar) la caridad más absurda, ante la mirada de un pueblo desilusionado y hambriento.
Plácido (Cassen) y Gabino Quintanilla (José Luis López Vázquez), el hijo del dueño de la serrería, deben encargarse de ir a la estación a recoger a unas artistas de segunda que vienen desde Madrid para ser subastadas en el Casino, a fin de recaudar fondos para los pobres, quienes igualmente van a ser sorteados a las familias pudientes para pasar la noche del 24 de diciembre al calor de la lumbre de un hogar digno y comiendo los ricos manjares que les ofrezcan.
Los problemas no se hacen esperar, ya que Plácido debe acudir al Banco a pagar la primera letra del motocarro, que vence precisamente ese día, si bien para ello debe recibir primero el pago que le corresponde por sus servicios. Esta imperiosa necesidad se une a otros "obstáculos" que van a ir surgiendo a lo largo del metraje, entre ellos la muerte de uno de los pobres que participan en el sorteo.
  
Se trata de una comedia negra/drama social, en la que el director no quiere hacer destacar a ningún actor en particular, a pesar de haber reunido a lo más granado del panorama español de la época
La película, que consiguió salvarse de la censura, El título del guion era, al principio, «Siente un pobre a su mesa», pero el realizador se vio obligado, por problemas con los censores, a hacer un cambio de última hora, dándole finalmente a esta obra maestra el nombre de su principal personaje masculino, Plácido.  A diferencia de la anterior obra de Berlanga Los jueves milagro, hace un ejercicio de perfecto funambulismo entre lo que podría parecer una comedia amable e inocente y el fondo mordaz, irónico y crítico con las "fuerzas vivas" que participan en el largometraje, que con 85 minutos se basta y se sobra para dar unas buenas patadas en el estómago al espectador, mientras que los personajes, como piezas de un belén, se afanan en lograr sus objetivos, las más de las veces egoístas e insolidarios.


Un aspecto a destacar es que aquí no se salva nadie de la crítica. No pensemos en un drama edulcorado con "happy end" al estilo estadounidense, pues ofrece una desgarradora visión del fariseísmo moral, la inoperante burocracia e incluso del mundo artístico y cinematográfico. Incluso los desheredados de la sociedad tienen su parte de egoísmo (el hermano de Plácido que no quiere ayudarle a pagar la letra y que se queda con una de las cestas que debe repartir, la pobre Concheta que cuando recibe tres paquetes de la cesta navideña escupe las ¿garrapiñadas? y se queda con el turrón duro cuando Plácido y los demás la han dejado en su casa con el muerto...).


Destacar también una música seductora que nos recuerda las composiciones de Nino Rota para Fellini y que suena durante los títulos de crédito en donde se hace burla y escarnio de la campaña de caridad navideña que sustenta la trama de la película, mostrándonos un pobre algo parecido a Carpanta.

En resumen, que si no la habéis visto aún, no sabéis lo que os estáis perdiendo. Yo reivindico Plácido como clásico navideño, pues no nos muestra ese espíritu solidario, altruista de pureza de espíritu propio del Bedford Falls de ¡Qué bello es vivir!, sino que también nos enseña la hipocresía de una sociedad (extrapolable a cualquier tiempo) que sólo se acuerda de los demás en días señalados.


El rodaje se llevó a cabo en decorados de Manresa (Barcelona) aunque Berlanga buscaba poder hacerlo en interiores naturales, pero ningún rico se lo permitió, a excepción de un director catalán, amigo de Berlanga, que le dejó el comedor de su casa de  Barcelona.

 La historia, aunque un poco exagerada y en ocasiones esperpéntica, es una auténtica gozada, el guión es una auténtica joya y los diálogos son un auténtico lujo. Todo es auténtico en esta película en la que lo mejor que se puede hacer es verla y no perderse ni una sola frase. (Según las iba escuchando, he ido apuntando y tengo un montón, pero no voy a ponerlas todas. Aunque no me puedo reprimir de poner unos ejemplos):

1) ¿A usted qué le ha tocado, señor de la Clase Alta? ¿Anciano de asilo o pobre de la calle?

2) - Tenga, va!,  un langostino.
    - Sapos, no! Que mala suerte! Que no me gustan

3) - Anda, Paquito, cómo te vas a poner de jamón.
     - Yo lo que quiero es una zambomba.
     - ¡Cállate, caprichoso!

4) -No tengo nada, no tengo nada!! Siempre estáis pidiendo. Y sois vosotros los que me tenéis que dar a mí…”

5) -  En el momento de su estreno tuvo problemas con el villancico final de la película, donde dice: «Madre en la puerta hay un niño y gritando está de frío, ande dile que entre y así se calentará, porque en esta tierra ya no hay caridad, ni nunca la ha habido ni nunca la habrá.»

Real y verdaderamente imprescindible.

17 comentaris:

Franziska ha dit...

La ví hace muchos años y es una de esas películas que no se olvidan. Porque a medida que se alejas de esa época tan hipócrita, tan estrafalaria, que solo engañaba a quien quería darse "el gusto de ser bueno", pero bueno de mentirijillas,
en fin, todos los personajes son una copia de aquellos momentos en que los ricos se esforzaban en alcanzar la santidad con sus actos porque era algo que sabían muy bien que no tenían...claro, que la insinceridad llega hasta donde llega y tiene las pieras torcidas o cogea en demasía.

Queremos ser buenísimos pero basta con un solo día. La verdad es que hemos cambiado las formas pero no, el fondo. Así estamos.

Que disfrutes de la mejor Navidad al amor de la lumbre de tu familia y amigos. He recibido vuestro correo de felicitación. No dejes de darle, en mi nombre, un abrazo a tu mujer.

María ha dit...

Me encanta el nuevo diseño de tu blog amigo Josep.

Porque el mundo bloguero es como una familia en la que estamos enlazados entre letras y amistad, por eso mismo, no puedo dejar de desearte unas felices navidades llenas de amor, paz y felicidad y que el nuevo año venga lleno de nuevos proyectos y deseos cumplidos.

Un beso.

Tamara VN ha dit...

Brindo por nuestra amistad y quiero que sepas que estoy muy feliz de tenerte entre mis amigos bloggeros.

Muchas gracias por un año más a mi lado.

Felices fiestas!

Miquel ha dit...

Berlanga supo plasmar la mentalidad de la época, sus películas son imborrables.
Salut

Mari-Pi-R ha dit...

No conozco la película y como ahora han cortado los enlaces de descarga menos ocasión tendré de visionarla.
Tan solo dejarte mis deseos de felicidad en estos días.
Feliz Navidad para ti y los tuyos.
Un abrazo.

xavier pujol ha dit...

Una nadala social.

Malgrat tot: Bones Festes.

Josep ha dit...

Hola Franziska.
Yo a Berlanga no dejaria de verlo. Hubo una vez que el la 2 de tve pasaban alguna película de él, como "El verdugo" otra de las grandes. En aquellos tiempos a esto que hicieron se le llamaba caridad, ahora ha cambiado el nombre por solidaridad, pero la verdad es que esta "solidaridad" está mal interpretada, y al final es lo que tu dices.
A propósito, si Berlanga hubiese sido americano además de pasar a la historia hubiera tenido muchos Oscars. Hasta en esto somos pobres!
Feliz Año, Franziska!

Josep ha dit...

Maria, yo también te deseo que pases un feliz Año Nuevo.
Por cierto, sabes que ya hace 7 años que nos conocemos?
Somos un poco veteranos en esto, verdad?
Me alegro muchísimo de conocerte, María!
Un beso.

Josep ha dit...

Felices Fiestas, Tamara, y gracias por todo. Yo también brindo por esta amistad.
Feliz Navidad!
un beso

Josep ha dit...

Y tanto que son imborrables, Miquel.
Su cine se caracteriza por su mordaz ironía y sus ácidas sátiras sobre diferentes situaciones sociales y políticas. En la etapa de la dictadura franquista despuntó su habilidad para burlar la censura de la época con situaciones y diálogos no excesivamente explícitos pero de inteligente contralectura y consiguió llevar a cabo proyectos tan atrevidos como Los jueves, milagro.

Su película Plácido fue nominada para el Óscar a la mejor película de habla no inglesa en 1961

Salut.

Josep ha dit...

Bienvenida, Mari-Pi-R!!
Si tienes suerte a veces ppodrás ver varias películas de él, porque tal como dices muchas o no están o solo duran cuatro o cinco minutos.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/todas-peliculas-berlanga-berlanga-film-museum/1578507/
Muchas gracias.
Feiz Año!!

Loreto Giralt Turón ha dit...

Hi ha gent que vol veure als "pobres" al carrer i demanant caritat. Li agraden tant que fins i tot els dóna un parell d'euros. Ara, si aquests "pobres" proven d'aconseguir una feina, o estudiar, o millorar la seva situació en el què sigui, és converteixen immediatament en uns "pillos".
Buscaré la pel·lícula a la biblioteca, m'has fet venir ganes de veure-la.

Rodericus ha dit...

Y medio siglo mas tarde, seguimos teniendo hambre y precariedad.

Un abrazo, y felices fiestas.

Josep ha dit...

Xavier. Les pel·lícules de Berlanga són esperpents no de l'Espanya de l'època, sinó de l'Espanya eterna.

Bones Festes.

Josep ha dit...

Si, Loreto, és així com dius.
No tinc res, no tinc res!!... Aquests pobres sempre esteu demanant. I sou vosaltres els que em heu de donar-me a mi ... "
Bon Nadal!

Josep ha dit...

Rodericus, es cierto a medias. la pelicula es una pura denuncia franquista al hambre en general que se pasaba.Inventaron esta fiesta para que el mundo supiera que a pesar de todo era una España solidaria, católica ty Apostólica.
Un abrazo y felices fiestas.

Montse ha dit...

Josep,católica, apostólica, y te faltó añadir "romana".;-)

Qué tengáis una feliz entrada al año 2015.

Una abraçada!