dilluns, 9 de desembre de 2013

'Descalç sobre la terra vermella'


CATALÀ I CASTELLÀ

Complint el compromís que havia adquirit en la primera edició del Fòrum Casaldàliga, l’octubre de 2012, Francesc Escribano ha portat a Balsareny la première de la minisèrie de TV3 Descalç sobre la terra vermella, basada en el llibre d’Escribano del mateix títol, amb guió de Maria Jaén i Marcos Bernstein, i dirigida per Oriol Ferrer. La minisèrie, d’unes tres hores en total, es passarà a TV3 el mes de febrer de 2014 dividida en dos capítols. A Balsareny se’n va fer una doble projecció: en primer lloc, a la tarda del dia 7 de desembre, en el marc del segon Fòrum de Balsareny per als participants del fòrum; i el mateix dia, al vespre, en sessió oberta per a la gent de Balsareny.


El Sindicat es va omplir d’un públic delerós de veure la pel·lícula (alguns que l’acabaven de veure al fòrum s’hi van quedar per tornar-la a gaudir); tothom va aplaudir llargament al final de la projecció i els comentaris a la sortida eren unànimes destacant la qualitat de la producció i el rigor amb què es posaven de manifest les causes que motiven el bisbe Casaldàliga en la seva lluita en defensa dels desposseïts.


Van presentar i cloure l’acte Francesc Escribano, productor executiu de la minisèrie i autor del llibre en què es basa; el director de la pel·lícula, Oriol Ferrer; i dos dels actors: Jordi Puig ‘Kai’, que interpreta el francès Pare Jentel, i Francesc Orella, que interpreta el jesuïta portuguès Joao Bosco, assassinat per la policia el 1976 en presència de Casaldàliga.


El repartiment l’encapçalen Eduard Fernández (Pere Casaldàliga) i Sergi López(cardenal Ratzinger), i hi apareixen, entre altres, Pablo Derqui, Clara Segura, Mario Gas, Eduardo Magalhaes, Cristina Lago, Mònica López, Babu Santana i Marcel Borràs. A destacar la fotografia, excel·lent, a cura de Néstor Calvo, que sap reflectir en imatges impactants el paisatge de l’Araguaia i l’entorn social i humà on l’acció es desenvolupa.


La minisèrie narra la vida del bisbe català Pere Casaldàliga i la seva incansable lluita a favor dels pobres i els més desafavorits de la regió brasilera del Mato Grosso. Es centra en els primers anys de la seva estada al Brasil, des que hi va arribar el 1968, i mostra —de forma obligadament resumida i simplificada, però en tota la seva cruesa i violència— el panorama desolador que s’hi va trobar, en un país governat per una dictadura militar (com aquí) al servei de les oligarquies i dels grans terratinents, que mantenien els indis i els brasilers pobres sotmesos a l’esclavatge i al terror, sense escoles ni hospitals ni medecines, mentre els prenien les terres i assassinaven sense pietat tothom qui s’hi oposés. De seguida, Casaldàliga s’adona que cal prendre posició en aquella lluita per la supervivència i es posa decididament, i per sempre, al servei dels indefensos, fins amb risc de la seva pròpia vida.


 L’obra s’estructura en flashbacks partint de l’entrevista que Casaldàliga va mantenir, el juny de 1988, amb l’aleshores cardenal Ratzinger, després papa Benet XVI, en ocasió d’una visita ad limina a Roma, a què el va convocar el papa Joan Pau II. Ratzinger va qüestionar les accions i els escrits del bisbe Pere des de l’òptica conservadora de la cúria vaticana, i en Pere va respondre des de la lògica irrefutable de la seva veritat viscuda enmig de la misèria, l’opressió i la injustícia social. El cardenal va voler que el bisbe signés un document retractant-se de les seves idees i de les seves paraules, i Casaldàliga s’hi va negar. 


Dos mesos després, Casaldàliga va rebre un nou document del Vaticà en què se’l comminava a signar una crítica de la Teologia de l’Alliberament i se li imposaven restriccions i prohibicions, de desplaçar-se i fins de parlar (elSarment d’octubre de 1988 se’n va fer ressò, i avui, 25 anys després, encara en subscrivim l’editorial). Casaldàliga no va signar el document i, gràcies al suport de la conferència episcopal brasilera, que va intercedir en favor seu, la cosa no va anar més enllà.


La història de Pere Casaldàliga es desenvolupa al voltant d’uns valors universals en el context de la Teologia de l’Alliberament i de la situació geopolítica de la dictadura brasilera dels anys 70. La resistència pacífica, el sacrifici personal, la superació de les pors i dels dubtes, la prioritat del bé comú, la solidaritat amb els oprimits i la capacitat de mobilització de consciències, són valors que es desprenen de la pel·lícula —perquè es desprenen del testimoniatge i de la pròpia vide del pare Pere.


"Descalç sobre la terra vermella" és un relat apassionant amb una essència realista i esperançadora. En el context econòmic i social en el que ens trobem actualment, històries com aquesta ens apropen a la veritat de la vida, a allò que és realment important, a la capacitat humana de lluitar per la nostra dignitat i per la conquesta dels nostres drets irrenunciables. 

Esperem poder-la tornar a gaudir aviat per TV3 i encoratgem tothom qui no l’hagi vista que se la miri: aprendrà molt sobre el nostre balsarenyenc més universal, però sobretot aprendrà sobre el perquè de les seves causes, que és el que de debò a ell l’importa.


R. Carreté

Extret del bloc de la revista Sarment
Fotos baixades d'internet. Es retiraran a petició.

CASTELLÀ
“Diversas veces he escrito en este bloc acerca de Pere Casaldàliga, una vida comprometida con los más desfavorecidos. Poeta y misionero, defensor de los  indios del Baranal durante más de cuatro décadas en la Amazonia brasileña.
el acogedor Araguaia. Tierras de dolor y compromiso
 Hijo de una familia de campesinos, Casaldáliga se trasladó a Vic para estudiar en el seminario. El 31 de mayo de 1952 fue ordenado sacerdote en Montjuïc (Barcelona) y se unió a la orden de los claretianos.
En junio de 1968 se trasladó como misionero al estado del Mato Grosso en Brasil.

Su diócesis es una de las más extensas del país, ocupando una superficie de cerca de 150.000 km², habitados en su mayor parte por indígenas terratenientes así como del régimen militar existente en ese momento en Brasil. João Bosco, su vicario, llegó a ser asesinado por unos sicarios que confundieron a Bosco con el propio Casaldáliga (1977) En esos momentos recibió total apoyo del Vaticano, especialmente por parte del papa Pablo VI pero esto no siempre sería así.

Aunque jamás ha regresado a España y siempre se ha mostrado reacio a viajar por miedo a no poder entrar de nuevo en Brasil , en 1985 realizó una polémica visita a  Nicaragua Casaldáliga se trasladó hasta ese país para mostrar su solidaridad con los religiosos nicaragüenses. En 1988 viajó hasta el Vaticano y fue recibido en audiencia por el Papa. La visita no fue plenamente satisfactoria y unos meses más tarde recibió una seria advertencia por parte de la Santa Sede que criticó su apoyo a la causa  sandinista  y  la  "Teología de la liberación".


Al cumplir los 75 años, a Casaldáliga se le recordó desde el Vaticano que -como todos los obispos al llegar a esa edad-  tenía que presentar su dimisión. El religioso decidió permanecer en la diócesis que había presidido durante más de 35 años, reclamando la participación de la comunidad en la elección de su sucesor, a pesar de que la Santa Sede le recomendó abandonar el país. Enfermo de  Parkinson   desde hace algún tiempo, Pedro Casaldáliga no quiso abandonar la lucha por la defensa de los derechos de los menos favorecidos.
                                      
                                      Descalç sobre la terra vermella

Cumpliendo el compromiso que había adquirido en la primera edición del Foro Casaldáliga , en octubre de 2012, Francesc Escribano ha llevado a Balsareny la première de la miniserie de TV3 'Descalç sobre la terra vermella' “Descalzo sobre la tierra roja” , basada en el libro de Escribano del mismo título , con guión de María Jaén y Marcos Bernstein , y dirigida por Oriol Ferrer . La miniserie , de unas tres horas en total , se pasará a TV3 el mes de febrero de 2014 dividida en dos capítulos . A Balsareny se hizo una doble proyección : en primer lugar , por la tarde del día 7 de diciembre , en el marco del segundo Foro de Balsareny para los participantes del foro , y el mismo día , por la noche , en sesión abierta para a la gente de Balsareny.


Balsareny
El Sindicat “El Sindicato” se llenó de un público deseoso de ver la película ( algunos que la acababan de ver el foro se quedaron para volver a disfrutar ); todos aplaudieron largamente al final de la proyección y los comentarios a la salida eran unánimes destacando la calidad de la producción y el rigor con el que se ponían de manifiesto las causas que motivan al obispo Casaldáliga en su lucha en defensa de los desposeídos .

Presentaron y cerraron el acto Francesc Escribano , productor ejecutivo de la miniserie y autor del libro en que se basa , el director de la película , Oriol Ferrer , y dos de los actores : Jordi Puig ' Kai ', que interpreta el francés padre Jentel , y Francesc Orella , que interpreta el jesuita portugués Joao Bosco , asesinado por la policía en 1976 en presencia de Casaldáliga .
El reparto lo encabezan Eduard Fernández ( Pedro Casaldáliga ) y Sergi López ( cardenal Ratzinger ) , y aparecen, entre otros , Pablo Derqui , Clara Segura , Mario Gas , Eduardo Magalhaes , Cristina Lago, Mónica López , Babu Santana y Marcel Borràs . A destacar la fotografía , excelente , al cuidado de Néstor Calvo , que sabe reflejar en imágenes impactantes el paisaje del Araguaia y el entorno social y humano donde la acción se desarrolla.

La miniserie narra la vida del obispo catalán Pere Casaldàliga y su incansable lucha a favor de los pobres y los más desfavorecidos de la región brasileña del Mato Grosso . Se centra en los primeros años de su estancia en Brasil, desde que llegó en 1968, y muestra -de forma obligadamente resumida y simplificada , pero en toda su crudeza y violencia - el panorama desolador que se encontró, en un país gobernado por una dictadura militar ( como aquí ) al servicio de las oligarquías y los terratenientes, que mantenían los indios y los brasileños pobres sometidos a la esclavitud y al terror , sin escuelas ni hospitales ni medicinas , mientras les tomaban las tierras y asesinaban sin piedad todo el que se opusiera. En seguida , Casaldàliga se da cuenta de que hay que tomar posición en esa lucha por la supervivencia y se pone decididamente , y para siempre , al servicio de los indefensos , hasta con riesgo de su propia vida.

 La obra se estructura en flashbacks partiendo de la entrevista que Casaldàliga mantuvo , en junio de 1988 , con el entonces cardenal Ratzinger , después Benedicto XVI , en ocasión de una visita ad limina a Roma , al que le convocar el papa Juan Pablo II . Ratzinger cuestionó las acciones y los escritos del obispo Pere “Pedro” desde la óptica conservadora de la curia vaticana , y Pere “Pedro” respondió desde la lógica irrefutable de su verdad vivida en medio de la miseria , la opresión y la injusticia social . El cardenal quiso que el obispo firmara un documento retractándose de sus ideas y de sus palabras , y Casaldàliga se negó
   En el río Araguaia junto a los dos compañeros que se animaron a acompañarme en este viaje.
Dos meses después , Casaldáliga recibió un nuevo documento del Vaticano en el que se le conminaba a firmar una crítica de la Teología de la Liberación y se le imponían restricciones y prohibiciones , de desplazarse y hasta de hablar ( La revista “el Sarment” de octubre de 1988 se hizo eco , y hoy , 25 años después , todavía suscribimos la editorial ) . Casaldàliga no firmó el documento y, gracias al apoyo de la conferencia episcopal brasileña , que intercedió en su favor, la cual no fue más allá.
Junto a Pedro Casaldáliga.
La historia de Pere Casaldáliga se desarrolla alrededor de unos valores universales en el contexto de la Teología de la Liberación y de la situación geopolítica de la dictadura brasileña de los años 70. La resistencia pacífica, el sacrificio personal, la superación de los miedos y las dudas, la prioridad del bien común, la solidaridad con los oprimidos y la capacidad de movilización de conciencias, son valores que se desprenden de la película -que se desprenden del testimonio y de la propia vida del padre Pere “Pedro-”.
"Descalzo sobre la tierra roja" es un relato apasionante con una esencia realista y esperanzadora. En el contexto económico y social en el que nos encontramos actualmente, historias como ésta nos acercan a la verdad de la vida, a lo que es realmente importante, la capacidad humana de luchar por nuestra dignidad y por la conquista de nuestros derechos irrenunciables .

Esperamos poder volver a disfrutar pronto para TV3 y alentamos todo el que no la haya visto que se la mire: aprenderá mucho sobre nuestro balsarenyenc más universal, pero sobre todo aprenderá sobre el porqué de sus causas, que es lo que de verdad a él le importa.


R. Carreté

Texto extraido del bloc de la revista Sarment
Fotos bajadas de internet serán  retiradas a petición.

Las fotos expuestas están mandadas por personas que de una manera u otra han ido a verlo, cada uno por sus medios, o han sido cedidas por sus blogs.

Alguna de ellas son de internet. y serán retiradas a petición.

 Quiero dar las gracias a   Marta y Diego Escribano de Voces desde Nigeria  también por su implicación.

 Algunos de ellos:
-- Fui para verlo. Tuve la suerte de conocerle personalmente, pero solo para saludarlo y decirnos cuatro frases al respecto de la miseria. Yo estuve un año en Brasil, concretamente en el Ceará, en un centro de meninos da
rúa impartiendo clases de manualidades. Fui con mi hija Alba, que entonces tenía 8 años. Una experiencia inolvidable que he repetido hace dos años, pero que por motivos de salud tuve que interrumpir-

 -La Teología de la liberación empezó con Juan XXIII, después del Concilio Vaticano II (1957-1962 )Romero,  Leonardo Boff, Casaldaliga, Chardin, Raher, Beumer, Bolman...Sin olvidarnos de Vicente Ferrer,...En fin, son representantes válidos de la palabra de Jesús en la Tierra-

Balsareny1918  fotos cedidas  por “Notes de Balsareny.blogspot.com”Muchas gracias a todos ellos.

16 comentaris:

Miquel ha dit...

Otra persona que sabe perdonar.
Otra persona que no vive detrás del recuerdo permanente de una obsesión humana. Que se entrega, que vive y que da sentido a su vida. Que no es egoísta y que se da cuenta de que no va a vivir mil años.
Que el tiempo escasea y que no hace el idiota pregonando tonterías...Que no es arribista y que no se esconde detrás de una bandera ni de ningún trapo...Y todos saben de donde es, y el lo lleva con orgullo.
Ante todo es un ser humano , después es un ser humano y sigue siendo un ser humano nacido en Catalunya....pero es un ser humano, eso es lo que siempre pregona y a lo que deberíamos atender.
Que Dios le guarde y conserve sus actos durante muchos años.
Salut

KRT ha dit...

Cuando en febrero se pueda ver por TV3, recomiendo encarecidamente esta miniserie. Porque pone de manifiesto muy claramente la injusticia y la violencia que sufren en Brasil los indígenas y los "posseiros" pobres por parte de los grandes latifundistas. Son las "causas" de Casaldáliga (el las llama así, y prefiere que hablemos de ellas que no de él), y quedan muy patentes en este film honesto, valiente y muy bien hecho.

Espero que se doble al castellano y al inglés, como ya lo está al portugués, y que pueda verse en todo el mundo. Como dijo uno de los actores en la presentación de la serie, "Casaldáliga juega en la misma liga que Gandhi, Mandela y Luther King", pero el mundo lo ignora y el premio Nobel de la Paz le fue negado varias veces (sí se lo dieron a Rigoberta Menchú, vale, pero también a Kissinger y a Obama, entre otros que tal). Gràcies, Josep.

Hada Isol ♥ ha dit...

Una gran persona,yo no lo conocía desde tu blog supe de el y siento profunda admiración ese ser humano que ha sido capaz de hacer muchissimo más que muchos de nosotros,un ser especial ,con la suficiente fortaleza para seguir donde está,admirable e imitable,ojalá se multipliquen en el mundo,hoy que aqui he visto toda la noche pasar y pasar seres mezquinos saqueando y haciendo daño,donde la policía nos abandonó a nuestra suerte,cuando los gobernantes hicieron más de lo mismo o sea nada! que veo als mezquindades de todos contra todos,la violencia más grande,leer sobre el Padre Pere me ahce reconciliarme con la humanidad,son muchos los que son como el,lastima que muchas veces los que son malos parece que fueran más fuertes.La desatención a una brecha socialque a proposito a crecido,la falta de amor por el ser humano de nuestros gobernantes terminaron en lo que hoy vivimos,ojalá en todos los lugares de poder del mundo estuvieran un puñado de padres Pere!

sentir1907 ha dit...

Si el mundo estuviera lleno de personas tan íntegras como este hombre.....
Saludos ¡

Josep ha dit...

Cuando digo que se puede hacer una revolución pacifica nadie lo cree. Pues pienso que el mejor ejemplo está en la Teología de la Liberación con toda la maravillosa gente que lo da todo, hasta la vida por ello.
Pere Casaldàliga contribuyó a la creación de la Comisión Pastoral de laTierra (CPT) y el Consejo Indigenista Misionero (CIM), dos organismos dedicados, respectivamente, a la defensa de los derechos de los campesinos y de los indígenas.
Si, Miquel, si, ante todo es un ser humano.
Ojalá el papa Francisco pueda triunfar.

Salut.

Josep ha dit...

KRT, unos dias antes ya lo haré saber. Igual que diremos que el premio Nobel a veces lo regalan o lo dan antes de empezar. Pienso que a veces es mejor tener el recuerdo de la otra noche con esta gran mini serie que todo un premio Nobel.
Me parece que también valdrá la pena recordar alguna de sus muchas frases.

"No porque siempre tenga luz en casa, ni porque a la hora de comer siempre sé lo que estoy comiendo, ni porque el agua de la ducha caiga directamente de arriba y caliente…sino porque ya no causo “sensación” por la calle, la gente no me saluda constantemente ni quiere hacerse fotos conmigo, ningún desconocido me da la bienvenida de vuelta a mi país, y sé exactamente cuánto me va a costar cualquier cosa por la que necesite pagar!! (lo cual no quiere decir que me parezca bien la cantidad…pero por lo menos la sé)"

Muchas gracias.

Rodericus ha dit...

Me parece estupendo que una miniserie haga justicia a la obra de Casaldiga, que es un gran desconocido para una buena parte de catalanes.

Saludos.

Josep ha dit...

Querida amiga, lo que está pasando en Tucumán no es normal. Ya veo que la policia hace poco por vosotros, que si quisiera en un par de horas las celdas ya están llenas y todos ellos delande del juez. No me lo explico de verdad. una cosa es robar por comer y la otra es esta, y creo que saquear no es el mejor camino. Sabes que os deseo toda la suerte del mundo.
Isabel, tu ya sabes que yo no creo para nada en la iglesia del Vaticano, pero en ellos si. Cuantos han dado su vida.
Pedro Casaldáliga sigue lanzando mensajes claros a los obispos españoles sobre el papel de la Iglesia: "nos falta conciencia y ejercicio de una pastoral libre, servidora, samaritana. La sociedad debe ser autónoma y la Iglesia debe contribuir aportando la luz del Evangelio ". Que aprendan, los obispos españoles!
“No basta con ser creyente, Hay que ser creíble.”

Muchas gracias.

Un beso.

Josep ha dit...

José Manuel, es muy dificil de encontrar personas como él, y mira que nos hacen mucha falta, pero la iglesia es muy poderosa y si son tan pocos no creo que el papa lo solucione todo
"Llegará un día en que los pobres asaltarán los bancos. La riqueza es de todos o es de nadie".
Esta frase es muy profunda, no crees?
Un abrazo.

Hada Isol ♥ ha dit...

Josep se sienten tiros y más tiros,parece que estuvieramos en guerra,es muy triste lo que hoy estamos viviendo en Tucumán!

Hada Isol ♥ ha dit...

Estoy asustadissima Josep ni en 2001 fue tan tremendo te lo juro! esto que estamos viviendo es horrible!

Hada Isol ♥ ha dit...

Feliz cumpleaños querido amigo!

Josep ha dit...

Isabel, hasta ayer al atardecer no me enteré de lo que pasó o sigue pasando en tu ciudad. No entiendo como un gobierno deja que pasen estas cosas. La de veces que me avias avisado tu de que esto podía ocurrir.
Lo siento mucho, pero este hecho no desmerece para nada a Tucumán.
como siempre te deseo lo mejor.

Un beso.

Josep ha dit...

Rodericus, en cuando hagan la mini-serie por TV3 te avisaré, no te preocupes, verás que clase de hombre es Casaldàliga y quienes son los del Vaticano.

Salutacions.

Josep ha dit...

Muchas gracias Isabel. Este año puedo contar el cumple de 365 dias. Que chulo, verdad?

Una abraçada molt gran!!

Hada Isol ♥ ha dit...

ahi puse un post con un link que muestra lo que paso en mi ciudad,fue una exoperiencia increible ahora que paso el miedo la verdad pienso en esto y anoche estuve toda la noche con mis vecinos,en la calle con palos y armas,hicimos barricadas en las esquinas,cerramos nuestra cuadra,prendimos fuego a las barricadas,media cuadra antes de ella rompimos botellas llenamos de vidrios rotos para que se pinchen sus motos,y en el centro de la cuadra hicimos una gran fogata alrededor de la cual nos pusimos todos,a esperar,con palos,fierros,y muchos con armas,y juntamos una montaña de piedras,hicimos una defensa tan grande que cuando llegaron ya con las primeras piedras desistieron,fue increible.