dimecres, 12 de desembre de 2012

La Marató de TV3. 2012. Volts participar-hi?“La mort hauria de ser el final de la vida. El cáncer, no”

El 16 de desembre de 2012 La Marató de TV3 arribarà als 21 anys amb un programa dedicat al càncer.
Potser sigui una de les paraules més utilitzada i que més espanta quan es parla de salut i del seu revers, la malaltia. Càncer és el terme que s'utilitza per un grup de malalties que tenen un denominador comú: la transformació de la cèl·lula normal en una altra que es comporta de manera molt perillosa per al cos humà. La cèl·lula normal es converteix en una cèl·lula cancerosa causa d'un canvi o mutació en l'ADN. De vegades aquestes cèl·lules, la càrrega genètica ha canviat, moren o són eliminades en els ganglis limfàtics. Però, altres vegades, segueixen amb vida i es reprodueixen. Les cèl·lules canceroses tenen un aspecte diferent, bé perquè la seva forma ha canviat o perquè continguin nuclis més grans o més petits.
Aquestes cèl·lules són incapaços de realitzar les funcions que corresponen a les cèl·lules pertanyents a aquest teixit. Generalment es multipliquen molt ràpidament, perquè els falta un mecanisme de control del creixement.
CASTELLANO
Quizás sea una de las palabras más utilizada y que más asusta cuando se habla de salud y de su reverso, la enfermedad. Cáncer es el término y se emplea para un grupo de enfermedades que tienen un denominador común: la transformación de la célula normal en otra que se comporta de forma muy peligrosa para el cuerpo humano. La célula normal pasa a convertirse en una célula cancerosa debido a un cambio o mutación en el ADN. A veces esas células, cuya carga genética ha cambiado, mueren o son eliminadas en los ganglios linfáticos. Pero, otras veces, siguen con vida y se reproducen. Las células cancerosas tienen un aspecto diferente, bien porque su forma ha cambiado o porque contengan núcleos más grandes o más pequeños.
Estas células son incapaces de realizar las funciones que corresponden a las células pertenecientes a ese tejido. Generalmente se multiplican muy rápidamente, porque les falta un mecanismo de control del crecimiento.
 El càncer és la causa principal de mort de persones entre els 35 i els 70 anys.
La recerca científica va obrint noves vies per tractar i curar aquesta malaltia.
Catalunya disposa d’equips de recerca que tenen un alt grau de preparació per afrontar nous reptes i aconseguir que el càncer deixi de ser mortal i es converteixi en una malaltia curable o crònica.
Per això, al desembre, La Marató de TV3 es dedicarà al càncer.
Què sabem de nou del càncer?
Que no és una única malaltia sinó que en són moltes. Avui dia ja s’han identificat més de dos-cents tipus de càncers diferents.
No hi ha dos tumors idèntics ni dos pacients iguals. Per tant, cada cas necessitarà ser tractat de manera individual i personalitzada.
En un futur, els càncers no es classificaran en funció dels òrgans on s’hagin detectat, sinó en funció de la composició cel•lular dels tumors. Serà més determinant saber quines característiques tenen les cèl•lules del tumor que a quin òrgan s’originen.
En els darrers deu anys les investigacions han avançat més que en els trenta anys anteriors. Els resultats han estat espectaculars i càncers que fa poc eren mortals ara es poden controlar i tractar amb teràpies eficaces.
Cap a la medicina personalitzada
S’han identificat molts tumors, s’ha desxifrat com funcionen determinades cèl•lules malignes i quins són els seus punts febles. Arran d’aquestes troballes s’han creat fàrmacs específics i s’està desenvolupant un nou tipus de medicina, l’anomenada medicina personalitzada.
Gràcies a la investigació s’està aconseguint dissenyar el tractament més útil i menys agressiu per a cada pacient. Es tracta d’aplicar els medicaments més adients en cada moment i en funció de l’evolució de cada tumor. Això ja és una realitat en alguns casos, però no està tan avançat en tots els tumors.
Cal investigar perquè la medicina personalitzada sigui una realitat per a tots els pacients.
Ens pot passar a tots
Tots podem tenir un càncer al llarg de la nostra vida. Els tumors amb un component hereditari no arriben al 10%. La resta sorgeixen per múltiples causes lligades al pas dels anys.
Se sap que hi ha alguns factors de risc relacionats amb diferents tumors, com el tabac i el càncer de pulmó o l’excés de sol i el melanoma; però els mecanismes pels quals una persona desenvolupa o no un càncer són complexos i encara no es coneixen bé.
A més, el càncer pot aparèixer a qualsevol edat, tot i que és més freqüent que es desenvolupi en persones grans. Per què? Per múltiples motius. El primer i més important és l’envelliment dels teixits. En segon lloc, perquè el sistema immunitari amb el pas del temps s’afebleix i no és tan potent a l’hora de lluitar contra els tumors malignes. I en tercer lloc, perquè, en viure més anys, estem més sotmesos a l’efecte de radiacions, de virus, de substàncies tòxiques...
Més coneixement, més curació
La lluita contra el càncer és una lluita de tots, de tota la societat. Quan algú emmalalteix de càncer, tot el seu voltant emmalalteix. Malalts i especialistes no poden quedar-se sols en aquesta lluita titànica.
En els propers anys, la recerca serà decisiva per trobar nous mètodes de prevenció, de diagnòstic, per conèixer millor el comportament de les cèl•lules malignes i per dissenyar teràpies més contundents.
Encara hi ha molt per fer en el camp de la prevenció, de la cirurgia, dels tractaments, i fins i tot de l’acompanyament psicològic i afectiu de les persones que lluiten contra la malaltia.
Per això el dia 16 de desembre, amb La Marató de TV3, tots tenim l’oportunitat de plantar cara al càncer.


CASTELLANO
El cáncer es la causa principal de muerte de personas entre los 35 y los 70 años.
La investigación científica va abriendo nuevas vías para tratar y curar esta enfermedad.
Cataluña dispone de equipos de investigación que tienen un alto grado de preparación para afrontar nuevos retos y conseguir que el cáncer deje de ser mortal y se convierta en una enfermedad curable o crónica.
Por ello, en diciembre, La Marató de TV3 se dedicará al cáncer.
¿Qué sabemos de nuevo del cáncer?
Que no es una única enfermedad sino que son muchas. Hoy en día ya se han identificado más de doscientos tipos de cánceres diferentes.
No hay dos tumores idénticos ni dos pacientes iguales. Por tanto, cada caso necesitará ser tratado de manera individual y personalizada.
En un futuro, los cánceres no se clasificarán en función de los órganos donde se hayan detectado, sino en función de la composición celular de los tumores. Será más determinante saber qué características tienen las células del tumor que a qué órgano se originan.
En los últimos diez años las investigaciones han avanzado más que en los treinta años anteriores. Los resultados han sido espectaculares y cánceres que hace poco eran mortales ahora se pueden controlar y tratar con terapias eficaces.
Hacia la medicina personalizada
Se han identificado muchos tumores, se ha descifrado cómo funcionan determinadas células malignas y cuáles son sus puntos débiles. A raíz de estos hallazgos se han creado fármacos específicos y se está desarrollando un nuevo tipo de medicina, la llamada medicina personalizada.
Gracias a la investigación se está logrando diseñar el tratamiento más útil y menos agresivo para cada paciente. Se trata de aplicar los medicamentos más adecuados en cada momento y en función de la evolución de cada tumor. Esto ya es una realidad en algunos casos, pero no está tan avanzado en todos los tumores.
Hay que investigar porque la medicina personalizada sea una realidad para todos los pacientes.
Nos puede pasar a todos
Todos podemos tener un cáncer a lo largo de nuestra vida. Los tumores con un componente hereditario no llegan al 10%. El resto surgen por múltiples causas ligadas al paso de los años.
Se sabe que hay algunos factores de riesgo relacionados con diferentes tumores, como el tabaco y el cáncer de pulmón o el exceso de sol y el melanoma, pero los mecanismos por los cuales una persona desarrolla o no un cáncer son complejos y todavía no se conocen bien.
Además, el cáncer puede aparecer a cualquier edad, aunque es más frecuente que se desarrolle en personas mayores. ¿Por qué? Por múltiples motivos. El primero y más importante es el envejecimiento de los tejidos. En segundo lugar, porque el sistema inmunitario con el paso del tiempo se debilita y no es tan potente a la hora de luchar contra los tumores malignos. Y en tercer lugar, porque, al vivir más años, estamos más sometidos a los efectos de radiaciones, de virus, de sustancias tóxicas ...
Más conocimiento, más curación
La lucha contra el cáncer es una lucha de todos, de toda la sociedad. Cuando alguien enferma de cáncer, todo su alrededor enferma. Enfermos y especialistas no pueden quedarse solos en esta lucha titánica.
En los próximos años, la investigación será decisiva para encontrar nuevos métodos de prevención, de diagnóstico, para conocer mejor el comportamiento de las células malignas y para diseñar terapias más contundentes.
Todavía hay mucho por hacer en el campo de la prevención, de la cirugía, los tratamientos, e incluso del acompañamiento psicológico y afectivo de las personas que luchan contra la enfermedad.Por eso el día 16 de diciembre, con La Marató de TV3, todos tenemos la oportunidad de hacer frente al cáncer.


els vídeos seran retirats a petició.
Los videos serán retirados a petición.

14 comentaris:

Mª Trinidad ha dit...

Yo siempre participo amigo en La Marató, es de lo mejor que hay en TV3, cada año, desde hace muchos años,la solidaridad es lo más importante, aparte que doy mi donativo, sea para la emfermedad que sea, tod@s estamos propensos a sufrir cáncer, viste anoche Sense Ficció, estuvo el programa estupendo.
josep, Felicidades, por tu cumpleaños, ya es la tercera vez que te felicito y tú, ni caso me haces. Un petó guapo.

Miquel ha dit...

siempre va bien que se colabora...siempre....salut

Josep ha dit...

Yo también colaboro con La Marató. Creo que lo hacemos todos. En 14 horas fíjate cuantos millones de euros recogen para un buen fin.
Y por favor, ahora que no salga nadie diciendo que irán a parar al bolsillo de alguien.


Un petó amiga.

Josep ha dit...

Miquel, yo creo que estas cosas son más bien de los gobiernos, pero ya que ellos son incapaces de hacerlo ya está bien que lo hagamos nosotros.

Salut.

KRT ha dit...

Sempre és important la solidaritat, i amb la Marató cada any els catalans en donem un bon exemple. Per més que la crisi ens escanyi, sempre podem fer un gest. És la paràbola de l'òbol de la vídua, o la capa de sant Martí, o aquell conte tan bonic de la nena que va comprar un regal a la seva mare amb les quatre monedes que tenia a la guardiola. Els diners ajuden, van molt bé, però el més bonic és la gran quantitat de gent que es mobilitza i fa l'esforç. És un detall que ens fa sentir encara persones, membres d'una civilització que té valors col·lectius. Gràcies Josep.

Montse ha dit...

Hola, Josep, La Marató creo que más que un programa, han conseguido convertirlo en un acontecimiento, lo esperamos todos los catalanes, y yo creo que el dinero no va a parar a bolsillos inadecuados.
Ojalá este año sea igual, por lo menos, de solidario que los anteriores, por el bien de todos.
Una abraçada ben forta.

Josep ha dit...

Les diferents edicions de La Marató han demostrat la capacitat de convocatòria i cohesió de TV3, així com la capacitat de la societat catalana d'aplegar-se en un acte solidari. La reacció de la població te tan èxit per la quantitat de diners recaptats com pel nombre de ciutadans i empreses que es mobilitzen per la causa. Els primers, col•laborant amb les seves donacions i treball, i organitzant actes en suport de La Marató, més de 1.000 arreu dels Països Catalans. El món empresarial aporta el seu treball, els seus productes i serveis o les seves donacions, i així fa possible que el total dels fons recaptats es destini a sensibilització i recerca. De aquets contes, conec el de la capa San Martí i el de la nena que va comprar un regal a la seva mare. La gent amb La Marató si que està molt conscienciada. Ja son 21 anys
La pena és que mentre nosaltres som solidaris el Govern retalla, quan en realitat ells haurien de ajudar. Ho trobo un contrasentit las retallades a la recerca quan justament La Marató és això.

Moltes gràcies KRT.

Josep ha dit...

Ser la televisió pública pionera a Espanya a fer un telethon. Aquest tipus de programa, amb llarga tradició televisiva als Estat Units i en altres països europeus, es va plantejar com un repte per a la televisió autonòmica de Catalunya que, a hores d'ara, ja està plenament consolidat.
Està conduït per un o dos presentadors, que, com la resta de l'equip, fan una autèntica marató. Cada any el segueixen més de 3 milions de persones, recapta una mitjana de 7 milions d'euros i genera una mobilització ciutadana tan extraordinària que s'ha consolidat com la gran festa de la solidaritat a Catalunya. Per això, és el programa que més fons recapta a l'estat espanyol i es situa al mateix nivell de les maratons internacionals de més prestigi. Montse, a la Marató hi som tots. No em fa cap por per els diners. De debò que no tinc cap por que vaguin a qualsevol butxaca inadequada.
Un petó.

Xiky ha dit...

Eres seguidor de mi blog, y hemos cumplido con 150, así que estamos de celebración y os he dejado un regalito, me gustaría que te pasaras a recogerlo. Un besazo.

http://artedesermaestra.blogspot.com.es/2012/12/150-seguidores.html

FG ha dit...

Desde que se inició la Marató de TV· participo de la misma, a veces se puede más otras menos, pero estamos ahí, codo con codo y haciendo lo que se puede,es la forma de hacer algo y cada vez, año tras año, se demuestra que somos capaces de hacerlo.

El lema de este año, la verdad como debería ser, "La muerte debería ser el final de la vida, el cáncer NO"

Petonets Josep i bon inici de setmana!!!

Mª Trinidad ha dit...

Ayer viendo La Marató, vi en las noticias una mani por Solidaridad con Pere Casaldàliga , y me quedaba delante de la tele a ver si te veía, a tu Sra. O a tí, supongo que saldríais de mani,La Marató todo un éxito, con la que está cayendo y mira cuanto dinero se ha recaudado, ha sido fantástico el programa, muchas gracias a tod@s, los que han colaborado ya sea con poco o mucho, muchos pocos suman muchos.
Un petó josep y bona setmana.

Josep ha dit...

FG, gracias a todos, este año, como los otros 21 ha sido un exito. Yo pienso que los gobiernos nos están dejando para nosotros la solidaridad, ellos no ponen nada, al contrario, recortan. A pesar de todo nos podemos sentir orgullosos de recaudar tanto dinero. Y no olvidemos que hace poco hubo otra contra la pobreza, que también fue un exito de largo, En cuanto a solidaridad me refiero. Para que luego digan...

Un petó.

Josep ha dit...

hola mari Trini, yo también vi en las noticias la mani para Pere Casaldàliga, pero lo tuve que hacer desde casa , llevo varios dias que no estoy muy bien y no salgo de casa.

Amiga, ya lo ves, nos hacen las mil y una pero nosotros estamos donde tenemos que estar digan lo que digan. Aun es la hora que tengo que escuchar en alguna emisora de radio o tv en cualquier sitio de España lo que es La Marató y cuanto se ha recaudado, han pasado de puntillas que poca verüenza!!.La Marató genera un movilización ciudadana tan extraordinaria que se ha consolidado como la gran fiesta de la solidaridad en Catalunya. Además, es el programa que recauda más fondos en todo el estado español y logrando situarse al mismo nivel de las maratones internacionales de más prestigio.

Visca, Mari Trini!!

Un petó

Abuela Ciber ha dit...

Estimadisimo Josep

En estos días tan especiales llegue a ti mi cariño con el deseo:

Que siempre tengas palabras cálidas en un frío anochecer,
Una luna llena en una noche oscura,
Y que el camino siempre se abra a tu puerta.
Que los problemas te abandonen, los ángeles te protejan, y que la luz te cubra acunándote.

Para ti y seres queridos Feliz Nochebuena...Feliz Navidad!!!!!