dijous, 11 d’agost de 2016

don Camilo


Don Camilo és un llibre que té uns quaranta relats. La vida passa  en un lloc que en diuen "Un pedazo de la llanura del Po", a Plasència, i les històries van  aproximadament entre el desembre de 1946 fins a l'altre desembre. Totes les històries són diferents, per exemple la visita del Bisbe al poble, La vaga que organitzant els camperols, i els obrers de la construcció d'un jardí-oratori.

Entre don Camilo i Pepón, el capellà i l 'alcalde respectivament, sempre hi ha moltes lluites verbals, i fins i tot físiques, promovent intrigues i buscant sortir victoriosos en cada oportunitat,.


Don Camilo és d'aquelles novel·les que agraden llegir de tant en tant.
Don Camilo representa una manera diferent de veure el món caòtic que van haver de viure els italians en aquella època. Tracta de formular un espai conciliador entre dues idees molt enfrontades, i d'assumir la situació, generalment crua i funesta.
(L'autor, va ser acusat pels alemanys de ser simpatitzant de les esquerres, i va ser enviat a un camp de concentració a Polònia)
Quan va sortir es va posar a treballar a la revista "Cándido", i de les seves planes  van néixer "don Camillo i Peppone", els personatges de Giovanni Guareschi.

Va  ser en un poble  italià  què encara predominava l'instint natural, i era possible posar  en comunicació inclús dues posicions tan antagòniques com la religió catòlica i el comunisme militant. 
La falç i el martell és una cosa, és el símbol d'una ideologia amb els seus pros i contres, i de la mateixa manera, la creu i la sotana són distintius d'una doctrina que també pot servir per fer el bé o per idiotitzar als homes, però que més enllà de la creu i la falç i el martell, trobem un bon punt d'unió entre les persones.
Són dues postures, que segurament en una ciutat no podrien existir. En un poble les postures de don Camilo i Pepón estan a l'espera de ser interpretades segons les circumstàncies. 


Passem a una de les situacions:" Si per exemple l'alcalde Pepón, dóna suport amb ferocitat la vaga que emprenen els jornalers d'un terratinent és perquè ell també ha viscut com redueixen a un no res als camperols, a força de treball mal pagat. El capellà, don Camilo, encara que no s'entregui a la vehemència de Pepón, i per tant, no li agraden els seus mètodes, en el fons reconeix que la lluita contra qui l'esclavitzi es justa, i que pot ser tan humà seure i resar a les cadires de l'església, com deixar de cultivar les terres del  “amo”.
Però també és pregunta... "Exigir un mínim de dignitat on és, a les cadires de l'església o fen vaga"? 


Don Camilo i Pepón, són dues bones persones, només que cadascú mira pels seus interessos, però el final coincideixen en el mateix punt. Don Camilo porta una escopeta, i en Pepón també. Don Camilo mata un faisà, i Pepón s'emprenya i li recrimina, però ell també ha matat un faisà. La discussió és immediata, i de la baralla arriba a un enteniment filosòfic boníssim. Resultat: ningú és mengera el faisà. Don Camilo s'assabenta que en Pepón s'ha menjat el faisà. 
Baralla!!, però don Camilo ha fet el mateix. És molt bo, perquè l'únic que posa un enteniment filosòfic és el Crist quan el capellà és confessa.
Una altra,... no se si dir anècdota, és la del bateig: "L
a esposa de Pepón se acerca a la iglesia para bautizar a su hijopero don Camilo se niega a hacerlo porque los padres están empeñados en llamarlo "Lenin, Libre, Antonio"; Pepónenterado de la negativa, se acerca al lugar y allí se enfrasca a golpes con el cura. Irónicamenteluego de que las trompadas recibidas han hecho desistir a Pepón de llamar a su hijo con aquel nombre, el mismo don Camilo termina bautizándolo como "LibreCamilo, Lenin", asegurando que asíesto escon un Camilo separando la libertad de Lenin, las cosas ya son distintas".


En realitat tots dos són igual, el que té un li falta a l'altre. Pepón i la seva ignorància ortogràfica. És més un comunista per acció i per discurs. I don Camilo li passa igual. Té uns diàlegs tot sovint amb Crist. Un Crist que veu la religió no com un discurs ortodoxa, sinó com una eina de gestió, d'operacions sobre la vida. Potser l'últim recurs que ens quedi, és que apunti cap aquest horitzó; per altra banda, si una revolució no serveix per fer-nos més humans, llavors no serveix en absolut.

Si un capellà i un comunista poden coincidir en l'essencial, que és l'home, tota la resta pot orientar-se en el mateix sentit. Va dir alguna vegada Nietzsche que tota la ciència, en el fons, no és més que un matís de la realitat, i això també pot dir-se a propòsit dels credos i les ideologies, perquè l'única cosa en el que ja no pot deixar de coincidir  és a aquest fet complex i tenaç d'estar vius, de ser homes que fan com millor poden el que els correspon. La guerra, si ha d'haver-hi una, s'ha de declarar a l'egoisme, a la impunitat i la por.En un dels relats, el seu nom és "Otoño", l'alcalde accepte la invitació de don Camilo per seure al costat de la xemeneia, i prendre uns quants gotets de vi. En la conversa es genera la intimitat que és donen en aquestes situacions (Ho deixo tal com està en castellà) són dos petits fragments. El primer és de Pepón:

“–¡Por la victoria hice ya un montón de fajinas, y eso basta! Me sacaron del lado de mi madre cuando era todavía un muchacho, me metieron en una trinchera, me llenaron de piojos, de hambre y de suciedad. Luego me hicieron marchar de noche, bajo el agua, con una tonelada de cosas sobre el lomo; me empujaron al asalto mientras llovían las balas como granizo y me dijeron que me las arreglase cuando caí herido. He sido peón, enterrador, cocinero, artillero, enfermero, mulo, perro, lobo y hiena. Después me dieron un pañuelo con Italia estampada, un traje de algodón ordinario, un certificado de haber cumplido mi deber, y regresé a casa para ir a implorar trabajo de aquellos que se habían hecho millonarios a mi costa y a la de todos los otros desgraciados”

Com podem veure la vida de Pepón ha estat difícil i injusta. Mobilitzat a la guerra quan era jove. Perd la revolució, i es veu obligat a implorar feina a la mateixa gent que mentre ell feia la guerra contra ells... Aquest "ells" li prenen les terres mentre ell no hi era.
Veien aquesta injustia es fa comunista i treballa per la seva gent. Plora davant de don Camilo. En Pepón plora davant de don Camilo, qui ho anava a dir!...


“–He meditado sobre tus palabras de ayer (las de Pepón). Desde tu punto de vista, tienes razón. Para mí la guerra fue cosa muy diversa. Yo era un curita recién salido del seminario cuando me encontré metido en ella. Piojos, hambre, fajina, balas, sufrimientos iguales a los tuyos. Yo no iba a los asaltos, se entiende, pero iba a recoger a los heridos. Cierto que para mí la cosa era distinta: era mi oficio, y ese oficio lo había elegido yo. Para ti la cosa variaba: tu oficio no era el de soldado. Por fortuna, pues los que eligen el oficio de soldados son de veras todos mala gente”


Aquest exercici de 
comprensió del capellà per Pepón, d'entendre la seva situació trobo que és un element que permet que la condició humana estigui per sobre de les diferències de la política. Això auria de ser, però don Camilo en aquest cas parla més de diferències politiques (al llarc del relat) que no humanas. El que li pasa al Pepón és exactament el mateix que li pasa a qualsevol Pepón del món, és a dir, no té res, i l'únic que li diu don Camilo és que ho sent molt i :" los que eligen el oficio de soldados son de veras todos mala gente"


I ell, el capellà, ve a dir que ell no tenia res a veure en aquella guerra. “No se, fa la impressió com si digués:"Yo pasaba por allí"... Sort del Crist!...
I jo penso que sí. En una guerra (que mai n'hi hauria d'haver cap ni una) ell, en don Camilo si que té a veure. Pot ser que jo  estigui equivocat, però un capellà hauria d'estar al costat d'en Pepón, i de tots els Pepon's del món.

No se si això ho parla amb el Crist. Vull creure que si.

Primera parte


Segunda parte


Tercera parte.


TRADUCCIÓN

Don Camilo es un libro que tiene unos cuarenta relatos. La vida pasa en un lugar que llaman "Un pedazo de la llanura del Po", en Plasencia, y las historias aproximadamente entre diciembre de 1946 hasta el otro diciembre. Todas las historias son diferentes, por ejemplo la visita del Obispo al pueblo, La huelga que organizando los campesinos, y los obreros de la construcción de un jardín-oratorio.

Entre don Camilo y Pepón, el cura y el alcalde respectivamente, siempre hay muchas luchas verbales, e incluso físicas, promoviendo intrigas y buscando salir victoriosos en cada oportunidad ,.

Don Camilo es de aquellas novelas que gustan leer de vez en cuando.
Don Camilo representa una manera diferente de ver el mundo caótico que tuvieron que vivir los italianos en aquella época. Trata de formular un espacio conciliador entre dos ideas muy enfrentadas, y de asumir la situación, generalmente cruda y funesta.
(El autor, fue acusado por los alemanes de ser simpatizante de las izquierdas, y fue enviado a un campo de concentración en Polonia)

Cuando salió se puso a trabajar en la revista "Cándido", y de sus páginas nacieron "don Camillo y Peppone", los personajes de Giovanni Guareschi.

Fue en un pueblo italiano que todavía predominaba el instinto natural, y era posible poner en comunicación incluso dos posiciones tan antagónicas como la religión católica y el comunismo militante.

La hoz y el martillo es una cosa, es el símbolo de una ideología con sus pros y contras, y del mismo modo, la cruz y la sotana son distintivos de una doctrina que también puede servir para hacer el bien o para idiotizar a los hombres, pero que más allá de la cruz y la hoz y el martillo, encontramos un buen punto de unión entre las personas.

Son dos posturas, que seguramente en una ciudad no podrían existir. En un pueblo las posturas de don Camilo y Pepón están a la espera de ser interpretadas según las circunstancias.


Pasamos a una de las situaciones: "Si por ejemplo el alcalde Pepón, apoya con ferocidad la huelga que emprenden los jornaleros de un terrateniente es porque él también ha vivido lo mismo. Ve como reducen a la nada a los campesinos, a fuerza de trabajo mal pagado. El cura, don Camilo, aunque no se entregue a la vehemencia de Pepón, y por tanto, no le gustan sus métodos, en el fondo reconoce que la lucha contra quien la esclavice es justa, y que puede ser tan humano sentarse y rezar en las sillas de la iglesia, como dejar de cultivar las tierras del "Amo".
Pero también se pregunta ... "¿Exigir un mínimo de dignidad donde está, en las sillas de la iglesia o haciendo huelga"?

Don Camilo y Pepón, son dos buenas personas, sólo que cada uno mira por sus intereses, pero el final coinciden en el mismo punto. Don Camilo lleva una escopeta, y  Pepón también. Don Camilo mata a un faisán, y Pepón se enfada y le recrimina, pero él también ha matado a un faisán. La discusión es inmediata, y llega la pelea,y  de la pelea llega a un entendimiento filosófico buenísimo. Resultado: nadie!! "se prometen que nadie se comerá el faisán". 
Don Camilo se entera de que en Pepón se ha comido el faisán.
Pelea !!, pero don Camilo ha hecho lo mismo. 


Es muy bueno, porque lo único que pone un entendimiento filosófico de verdad es Cristo cuando el cura se confiesa.
Otra, ... no se si decir anécdota, es la del bautismo: ... la esposa de Pepón se acerca a la iglesia para bautizar a su hijo, pero don Camilo se niega a hacerlo porque los padres están empeñados en llamarlo “Lenin, Libre, Antonio”; Pepón, enterado de la negativa, se acerca al lugar y allí se enfrasca a golpes con el cura. Irónicamente, luego de que las trompadas recibidas han hecho desistir a Pepón de llamar a su hijo con aquel nombre, el mismo don Camilo termina bautizándolo como “Libre, Camilo, Lenin”, asegurando que así, esto es, con un Camilo separando la libertad de Lenin, las cosas ya son distintas.


En realidad ambos son igual, lo que tiene uno le falta al otro. Pepón y su ignorancia ortográfica. Es más un comunista por acción y por discurso. Y don Camilo le pasa igual. Tiene unos diálogos a menudo con Cristo. Un Cristo que ve la religión no como un discurso ortodoxo, sino como una herramienta de gestión, de operaciones sobre la vida. 

Quizás el último recurso que nos quede, es que apunte hacia este horizonte; por otra parte, si una revolución no sirve para hacernos más humanos, entonces no sirve en absoluto.

Si un cura y un comunista pueden coincidir en lo esencial, que es el hombre, todo lo demás puede orientarse en el mismo sentido. Dijo alguna vez Nietzsche que toda la ciencia, en el fondo, no es más que un matiz de la realidad, y esto también puede decirse a propósito de los credos y las ideologías, porque lo único en lo que ya no puede dejar de coincidir es en este hecho complejo y tenaz de estar vivos, de ser hombres que hacen como mejor pueden lo que les corresponde. La guerra, si tiene que haber una, se declarará al egoísmo, a la impunidad y el miedo.
En uno de los relatos, su nombre es "Otoño", el alcalde acepte la invitación de don Camilo para sentarse junto a la chimenea, y tomar unos cuantos vasitos de vino. En la conversación se genera la intimidad que se dan en estas situaciones (Lo dejo tal como está en castellano en el libro) son dos pequeños fragmentos. El primero es de Pepón:
“–¡Por la victoria hice ya un montón de fajinas, y eso basta! Me sacaron del lado de mi madre cuando era todavía un muchacho, me metieron en una trinchera, me llenaron de piojos, de hambre y de suciedad. Luego me hicieron marchar de noche, bajo el agua, con una tonelada de cosas sobre el lomo; me empujaron al asalto mientras llovían las balas como granizo y me dijeron que me las arreglase cuando caí herido. He sido peón, enterrador, cocinero, artillero, enfermero, mulo, perro, lobo y hiena. Después me dieron un pañuelo con Italia estampada, un traje de algodón ordinario, un certificado de haber cumplido mi deber, y regresé a casa para ir a implorar trabajo de aquellos que se habían hecho millonarios a mi costa y a la de todos los otros desgraciados” 

Como podemos ver la vida de Pepón ha sido difícil e injusta. Movilizado a la guerra cuando era joven. Pierde la revolución, y se ve obligado a implorar trabajo a la misma gente que mientras él hacía la guerra contra ellos ... Este "ellos" le roban las tierras mientras él no estaba.
Viendo  esta injusta se hace comunista y trabaja por su gente. Llora ante don Camilo. Pepón llora ante don Camilo, quien lo iba a decir! ...

“–He meditado sobre tus palabras de ayer (las de Pepón). Desde tu punto de vista, tienes razón. Para mí la guerra fue cosa muy diversa. Yo era un curita recién salido del seminario cuando me encontré metido en ella. Piojos, hambre, fajina, balas, sufrimientos iguales a los tuyos. Yo no iba a los asaltos, se entiende, pero iba a recoger a los heridos. Cierto que para mí la cosa era distinta: era mi oficio, y ese oficio lo había elegido yo. Para ti la cosa variaba: tu oficio no era el de soldado. Por fortuna, pues los que eligen el oficio de soldados son de veras todos mala gente”


Este ejercicio de comprensión del cura por Pepón, de entender su situación creo que es un elemento que permite que la condición humana esté por encima de las diferencias de la política. Esto tendría que  ser, pero don Camilo en este caso habla más de diferencias políticas (a lo  largo del relato) que no humanas. Lo que le pasa al Pepón es exactamente lo mismo que le pasa a cualquier Pepón del mundo, es decir, no tiene nada, y lo único que le dice don Camilo es que lo siente mucho y: "los que eligen el oficio de soldados de veras que todos son mala gente "

Y él, el cura, viene a decir que él no tenía nada que ver en aquella guerra. "No se, da la impresión como si dijera:" Yo pasaba por allí "... Suerte de Cristo cuando habla con Él! ...


Y yo pienso que sí. En una guerra (que nunca debería haber ni una) él, don Camilo si que tiene que ver. Puede que yo esté equivocado, pero un cura debería estar al lado de Pepón, y de todos los Pepones del mundo.
No se si esto lo habla con el Cristo. Quiero creer que sí. Si, don Camilo habló con Cristo.

6 comentaris:

Tot Barcelona ha dit...

Tengo muchos problemas al entrar en tu página. Se da cuando la abro.
Salta una alarma que me impide contestar, y si quiero hacerlo me obliga a pasar por un desinfectador, que no se si es del programa o de otra índole, y me impide, si no sigo, continuar.

Como yo no entiendo y eso no me pasa con las otras (que no son pocas) páginas, me gustaría que observaras como va tu hoja de filtros, o sea, a ver si tienes algún virus.

Yo tengo problemas. Ya me mantendrás al corriente, JOSEP.
Deseo contestarte, y hablar de la vida y de los problemas de ella.
Un abrazo.
SALUT ¡¡¡


Mari-Pi-R ha dit...

No he leído el libro, pero podría decir que he visto todas sus películas, pero por lo leído en tu publicación de hoy es para disfrutarlo ya que te encuentras en todas las buenas escenas de la película.
Un abrazo.

Josep ha dit...

Hola, Miquel, esto que dices que pasa en mipágina también me pasa cuando entro en otras (algunas, no todas) Cuando sale esta pantalla que dices, como a la vez te dice que han detectado una amenaza yo voy poniendo el antivirus cada vez y nunca detecta un virus. Y de la misma manera que quiero entran en algún blog y no puedo (hoy, por ejemplo) si lo pruebo de hacer mañana( por ejemplo) no pasa nada y va bien.
Tu ahora has podido entrar. Yo tampoco entiendo, tendré que esperar a ver si alguien entiende y lo dice.

Muchas gracias.
Salut.

Josep ha dit...

Mari-Pi-R, yo creo que te gustaria. Hay mucha gente que solo se lo toma de broma (que también lo es) pero sobretodo es un libro para pensar sobre la actitud humana. Creo que actualmente esta lección no serviria porque en la novela los dos, cada uno a su manera son tuzudos en sus ideales, pero cuando dialogan prevalece más la razón que el resto de cosas.
Muchas gracias.
Un abrazo.

Lectoracorrent ha dit...

Vaig llegir les històries de don Camillo fa molts anys, primer en castellà (encara en conservo el llibre) i després en la versió original. El capítol del bateig del nen de Peppone el recordo molt bé; és divertidíssim, amb un capellà que és, com se sol dir, més papista que el papa. O potser seria més adient dir que és més cristià que Crist, que Crist el renya per haver-se negat a batejar la criatura.

Per cert, que Itàlia hi havia un gran enfrontament entre l'església i el comunisme, com reflecteixen les històries de don Camillo. Recordo haver-hi vist, en algunes esglésies, avisos que deien que els comunistes estaven excomunicats i que, per tant, no podien confessar-se ni combregar. Ho vaig veure en alguns pobles de l'Umbria, que era una regió bastant roja, en la dècada de 1960.

Josep ha dit...

Mercè, jo també el vaig llegir fa molts anys. Curiosament me'l va regalar el capellà de la parròquia de l'Església de la plaça de la Concòrdia, de Les Cots. Jo mai he sigut creien, però m'agradava anar-hi perquè coneixia alguns companys de l'Escola Industrial que tots ells feien teatre (no sé ben bé si era el centre Parroquial, o un petit teatre, tocant a l'església), i jo duia tot el funcionament dels llums, i la música que tenien als anys 1965. I també eren radioaficionats com jo.
Bé, no sabria dir-te si era papista que el papa, o si era més cristià que Crist. El que si fa gràcia que parla com si res, com si Crit no tingués gens d'importància. Un Crist que veu la religió no com un discurs ortodoxa, sinó com una eina de gestió, d'operacions sobre la vida. Jo trobo que el que té un, li falta a l'altre. Pepón i la seva ignorància ortogràfica. És més un comunista per acció i per discurs. I don Camilo li passa igual. I al cap de vall tots dos arriben sempre a una bona entesa
El que fa molta gràcia és el que dius que passava en alguns pobles de l'Umbria,