dissabte, 21 de novembre de 2015

15 anys sense Ernest Lluch / 15 años sin Ernest Lluch
Ernest Lluch i Martín (Vilassar de Mar, 21 de gener de 1937 – Barcelona 21 de Novembre de 2000), economista i polític. Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de BCN, també va estudiar a la Universitat de la Sorbona a París.
Quan era professor ajudant de Fabià Estapé, a la Universitat de Barcelona, va ser expedientat, detingut diverses ocasions i expulsat de la Universitat per la seva activitat política anti-franquista.


Començarem escoltant l’orfeó “Donostiarra” on l’Ernest hi tenia bons amics… amb un fragment del “Nabucco”
http://www.youtube.com/watch?v=7K68tdN3fYw
El “Nabucco” és una extraordinària ópera de G. Verdi que ens ajudarà a conèixer la figura de l’Ernest

Aviat la política l’ocupa i preocupa… corria el 1961 i ja estava dins aquest món particular dels moviments democràtics. Però anem a recordar els seus inicis…
A Barcelona va cursar el batxillerat en els anys 1947-1955. Els últims cursos de batxillerat va alternar l’estudi amb el treball|feina en el negoci familiar (fabricació de cinturons, corretges, elàstics) fent de viatjant de comerç per tot Espanya.

Al mateix temps que feia el servei militar a Barcelona va començar, en el 1956, la llicenciatura en Ciències Polítiques, Econòmiques i Comercials en l’UB, que va obtenir l’any 1961, amb premi extraordinari.

Va ser el primer delegat elegit democràticament a la Facultat d’Económicas de Barcelona. Per això, va ser expedientat.

Mentre feia els cursos de doctorat en 1962, va anar a completar els estudis a París amb el professor Pierre Vilar en l’École d’ Hautes Études de la Sorbona a Paris.

Després, va participar en la Caputxinada, el tancament de professors i estudiants que el 1966 va tenir com a escenari el convent dels caputxins del barri barceloní de Sarrià. (les 2 imatges parlen soletes)

Allà va néixer el Sindicat Democràtic d’Estudiants de la Universitat de Barcelona (SDEUB). Pel seu suport a l’organització, va ser expulsat fins a 1969.

Impulsor de la Taula Rodona (Taula Rodona), organisme precursor de la Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya. Es va traslladar a València, on va contactar amb cercles intel·lectuals nacionalistes i socialistes. La seva activitat antifranquista li va costar reiterades detencions.

Va tornar a Barcelona i ja havia llançat a caminar el nucli fundacional del Partit dels Socialistes.

En les eleccions del 15 de juny de 1977, les primeres després de la dictadura, va ser elegit diputat per la circumscripció de Girona.Va participar activament en les negociacions sobre d’economia i hisenda de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

L’abril de 1980 va ser elegit portaveu de Socialistes de Catalunya en el Congrés dels Diputats, càrrec del qual va abandonar el desembre de 1981, en negar-se a presentar les esmenes del PSC a la Llei Orgànica d’Harmonització del Procés Autonòmic


(LOAPA).

El desembre de 1982 va ser nomenat ministre de Sanitat i el febrer de 1983 va presentar el seu programa d’universalització i racionalització de la sanitat.

Va deixar el càrrec el 1986 i va tornar a la vida universitària a la UB.

Tres anys després, el 1989, va ser rector de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, que va estendre per altres ciutats a més de Santander, com Barcelona, Sevilla, Conca i Sevilla.
Lluch era un gran aficionat a la música. Acudia freqüentment al Palau de la Música, l’Auditori i el Liceu.
  
A començaments dels noranta es va entossudir a recuperar una sèrie de partitures oblidades de compositors catalans que gràcies a les seves investigacions van poder tornar a escoltar-se.

Va destacar com a defensor del diàleg com a eina per aconseguir el respecte pels drets humans, i la pau a Euskadi.

El 21 N  del 2000 va ser víctima d’un atemptat mortal al garatge de casa seva, a BCN  reivindicat per ETA, fet per l’anomenat Comando BCN.
De forma pòstuma fou guardonat l’any 2000 i 2001 amb el premi Català de l’Any  i amb la  Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya respectivament.
Podríem escriure moltes coses però ja ens fem una idea d’una persona que va morir perquè volia parlar, volia diàleg fins i tot amb els que no el volien escoltar i que van acabar matant-lo per no haver d’escoltar les seves paraules…

«Ernest Lluch tenia una especial vinculació amb l’esperit de la Il·lustració, sempre advocava pels seus valors reivindicant i destacant la vigència de la tolerància. De segur li agradaria que se li recordés en aquest lloc i el seu record serà el pròleg del seminari econòmic que reconeix el gran professor català. Tal com comentava en l’última ocasió en la qual vam estar junts citant Kant, ‘atreveix-te a pensar’»… paraules del seu bon amic José María Urkia.


La primera per l’esquerra, és la seva vídua, Montse Lamarca…

Aquí en una visita al castell de Montsonís.

Podem recordar, conèixer millor i ampliar informació sobre l’Ernest a
http://www.fundacioernestlluch.org/

En Jaume d’Urgell que és un incipient polític català, que viu a Madrid i que treballa per aconseguir una república a l’estat espanyol ens deixa unes excel·lents paraules que defineixen el personatge:

“La paraula ho pot tot”
—ens ho déies ben sovint—,
“la paraula tot ho pot”,
quelcom que fa por al por.
Ja ho sabíes pare,
i no en féies pas cap cas,
ja ho veus amic…
hi ha gent prou errada.
Avui les quatre barres
han perdut llur estel,
aquesta nit…
la foscor és més feixuga.
Quí ha estat prou covard?
Quí ens ha trencat el cor a tots?
Torna aviat company,
professor i català;
que no hi sigui’s, ens fa mal.
Soldat de la paraula,
nen de cinquanta anys,
no saps pas com et trobem a faltar.
Afable, simpàtic, de tracte correce i atent.
 Us convido a visionar un document molt interessant, seran 7 minuts parlant a
Recordem un fet de l’any 2000,

Corria l’any 2000, ETA assassinava Ernest Lluch i la multitud omplia els carrers de Barcelona. Darrera de la pancarta contra el terrorisme, entre d’altres, Jordi Pujol i el gran estadista de les Azores, José María Aznar. A l’altra banda de la pancarta les filles de l’assassinat Lluch i la periodista Gemma Nierga que va dir aquella frase tan esperada, repetida i encertada: “Ustedes que pueden, dialoguen por favor”.


Traducción 

 Ernest Lluch y Martín (Vilassar de Mar, 21 de enero de 1937 - BCN. 21 de Noviembre de 2000), economista y político. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, ​​también estudió en la Universidad de la Sorbona en París.Cuando era profesor ayudante de Fabián Estapé, en la Universidad de Barcelona, ​​fue expedientado, detenido varias ocasiones y expulsado de la Universidad por su actividad política anti-franquista.
 Comenzaremos escuchando el orfeón "Donostiarra" donde Ernest tenía buenos amigos ... con un fragmento del "Nabucco"
http://www.youtube.com/watch?v=7K68tdN3fYw

El "Nabucco" es una extraordinaria ópera de G. Verdi que nos ayudará a conocer la figura de Ernest

Pronto la política lo ocupa y preocupa ... corría el 1961 y ya estaba dentro de este mundo particular de los movimientos democráticos. Pero vamos a recordar sus inicios ...
En Barcelona cursó el bachillerato en los años 1947-1955. Los últimos cursos de bachillerato alternó el estudio con el trabajo | trabajo en el negocio familiar (fabricación de cinturones, correas, elásticos) haciendo de viajante de comercio por toda España.
 
Al mismo tiempo que hacía el servicio militar en Barcelona comenzó, en 1956, la licenciatura en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales en el UB, que obtuvo en 1961, con premio extraordinario.
 
Fue el primer delegado elegido democráticamente en la Facultad de Económicas de Barcelona. Por ello, fue expedientado.
 
Mientras hacía los cursos de doctorado en 1962, fue a completar los estudios en París con el profesor Pierre Vilar en la École de Hautes Études de la Sorbona en París.
 
Después, participó en la Caputxinada, el cierre de profesores y estudiantes que en 1966 tuvo como escenario el convento de los capuchinos del barrio barcelonés de Sarrià. (las 2 imágenes hablan solitas)
Allí nació el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona (SDEUB). Por su apoyo a la organización, fue expulsado hasta 1969.
 
Impulsor de la Mesa Redonda (Mesa Redonda), organismo precursor de la Coordinadora de Fuerzas Políticas de Cataluña. Se trasladó a Valencia, donde contactó con círculos intelectuales nacionalistas y socialistas. Su actividad antifranquista le costó reiteradas detenciones.
 
Volvió a Barcelona y ya había lanzado a andar el núcleo fundacional del Partido de los Socialistas.
 
En las elecciones del 15 de junio de 1977, las primeras tras la dictadura, fue elegido diputado por la circunscripción de Girona.


Participó activamente en las negociaciones sobre de economía y hacienda del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
 
En abril de 1980 fue elegido portavoz de Socialistas de Cataluña en el Congreso, cargo del que abandonó en diciembre de 1981, al negarse a presentar las enmiendas del PSC en la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico(LOAPA).
 
En diciembre de 1982 fue nombrado ministro de Sanidad y en febrero de 1983 presentó su programa de universalización y racionalización de la sanidad.
 
Dejó el cargo en 1986 y volvió a la vida universitaria en la UB.
 
Tres años después, en 1989, fue rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que extendió por otras ciudades además de Santander, como Barcelona, ​​Sevilla, Cuenca y Sevilla.
 
http://www.uimp.es/


 
Lluch era un gran aficionado a la música. Acudía frecuentemente en el Palau de la Música, el Auditori y el Liceu.
  
A principios de los noventa se empeñó en recuperar una serie de partituras olvidadas de compositores catalanes que gracias a sus investigaciones pudieron volver a escucharse.
 
Destacó como defensor del diálogo como herramienta para conseguir el respeto por los derechos humanos, y la paz en Euskadi.
 
El 21 N del 2000 fue víctima de un atentado mortal en el garaje de su casa, en Barcelona  reivindicado por ETA, hecho por el llamado Comando Barcelona.De forma póstuma fue galardonado en 2000 y 2001 con el premio Catalán del Año y con la Medalla de Honor del Parlamento de Cataluña respectivamente.Podríamos escribir muchas cosas pero ya nos hacemos una idea de una persona que murió porque quería hablar, quería diálogo incluso con los que no lo querían escuchar y que terminaron matándolo para no tener que escuchar sus palabras ...
 
«Ernest Lluch tenía una especial vinculación con el espíritu de la Ilustración, siempre abogaba por sus valores reivindicando y destacando la vigencia de la tolerancia. De seguro le gustaría que se le recordara en este lugar y su recuerdo será el prólogo del seminario económico que reconoce el gran profesor catalán. Tal y como comentaba en la última ocasión en la que estuvimos juntos citando Kant, 'atrévete a pensar' "... palabras de su buen amigo José María Urkia.La primera por la izquierda, es su viuda, Montse Lamarca ... recibian un homenaje en el país vasco.
 
Aquí en una visita al castillo de Montsonís.
 
Podemos recordar, conocer mejor y ampliar información sobre Ernest a


Jaume de Urgell que era un incipiente político catalán, que vivia en Madrid y que trabajaba para conseguir una república en España nos deja unas excelentes palabras que definen el personaje:
 
"La palabra lo puede todo"-nos Lo decías bien a menudo-,"La palabra todo lo puede",algo que da miedo al miedo.Ya lo sabías padre, y no en hacías ningún caso, ya ves amigo ...hay gente bastante errada.Hoy las cuatro barras han perdido su estrella,esta noche ...la oscuridad es más pesada.Quién ha sido suficientemente cobarde? Quién nos ha roto el corazón a todos? Vuelve pronto compañero, profesor y catalán;que no sabes como nos duele. Soldado de la palabra,niño de cincuenta años,no sabes cómo te echamos de menos.


 Afable, simpático, de trato correcto y atento.

 
Os invito a visionar un documento muy interesante, serán 7 minutos hablando a:
http://www.youtube.com/watch?v=-3NyNuZtlXkRecordemos un hecho del año 2000,
 
Corría el año 2000, ETA asesinaba Ernest Lluch y la multitud llenaba las calles de Barcelona. Detrás de la pancarta contra el terrorismo, entre otros, Jordi Pujol y el gran estadista de las Azores, José María Aznar. Al otro lado de la pancarta las hijas del asesinato Lluch y la periodista Gemma Nierga que dijo aquella frase tan esperaSiempre procuro dar la referencia editorial, y espero que se entenderá que lo hago desde la admiración y con ánimo de recomendarles -no con ningún ánimo de lucro, obviamente, ni con intención de perjudicar los derechos de nadie, todo lo contrario-.
Fotos de internet.
Textos de Wikipedia.
Si en algún caso se detecta en este post conflicto de copyright o de cualquier otro tipo, agradeceré que me lo hagan saber y  lo suprimiría inmediatamente. Muchas gracias.


 

9 comentaris:

Franziska ha dit...

No comprendo por qué siempre les toca partir a los mejores. El que no tiene argumentos, trata de imponerse, de silenciar a la razón. No sabe la fuerza bruta, en su ignorancia, que hay personas que nunca morirán, que cuando mueren aún están más vivas sus palabras, palabras de verdad y de razón. Lo siento como mío, me dolió mucho su muerte porque era un hombre sin fronteras, un ser humano, que hace falta en cualquier lugar en donde viva y nazca donde haya nacido, nunca será lo más importante.

Interesante tema. Te felicito por recordarlo y estimo todo el trabajo que te has tomado para defender su recuerdo. Este hombre se lo merece.

Un abrazo. Franziska

Montse G. ha dit...

Gracias por el merecido recuerdo a esta gran persona. Yo era bastante joven cuando lo asesinaron, pero tengo el recuerdo de una persona muy especial, a quien todos querían y respetaban. Inteligente comprometido y honrado.
Lo has bordado.

Una abraçada.

Miquel ha dit...

Uno de esos amigos, y además íntimo, es Alfons B., que participa conmigo en el Proyecto REIS .
El Sr Ernest sabía que el diálogo era la única manera de liberarse de la tiranía, y que sólo sentándose a hablar se podían lograr resultados.
Ni a Madrid le interesó ni a la eta (con minúsculas) tampoco. Evidentemente , a los de Conveniencia y Palace tampoco. No interesaba una persona que pudiese llegar a un acuerdo pacífico con la banda terrorista. Contra Madrid se vive mejor, o al menos tenemos la excusa de decirlo.
El Sr Ernest molestaba, porque los buenos, los que valen, los que desean de verdad una cosa y ponen de su parte sacrificio, molestan.
Fijate de como fue la cosa, que antes que TVen3 dijiera nada, porque tardó lo indecible a dar la noticia, los telediarios con sede central ya la habían dado a los cuatro vientos en el Telediario de primera hora.
Por cierto...¿ La Generalitat le ha recordado ?...¿verdad que no ?
Salut

Josep ha dit...

Estoy de acuerdo, Miquel. Lo de eta con minusculas yo aun lo pienso.
Miquel.

Dice el ARA. La candidata del PSC a les eleccions generals, Carme Chacón, ha participat aquest dissabte en la commemoració del 15è aniversari de la mort d' Ernest Lluch a Maià de Montcal (Garrotxa). Durant el seu discurs, la socialista, emocionada, ha posat d'exemple la figura d'Ernest Lluch en aquests moments de "barbàrie", en referència als atemptats de l'Estat Islàmic, i ha reivindicat el seu tarannà dialogant i ha assenyalat que segurament sentiria "tristesa" en veure una "Catalunya partida en dos" i la falta de diàleg entre Catalunya i Espanya.
En referència al posicionament del Cercle d'Economia per alertar de les conseqüències del procés, Chacón ha estat contundent, parafrasejant Lluch: "Al diner no li agrada el soroll"

Pienso que es muy feo hablar por los muertos,por parte de la Chacón. Suponer que Lluch, vilmente asesinado por eta hace 15 años, estaría triste por la relación entre Catalunya y España es mucho imaginar. En 15 años llueve mucho, y la gente a veces, cambia mucho.

Sobre Lluch, quizás más que otros algún dia se sabrán los nombres y apellidos.
Que gran verdad:"el diálogo era la única manera de liberarse de la tiranía, y que sólo sentándose a hablar se podían lograr resultados"

Salut..

Josep ha dit...

MIQUEL!!!!!!
NO PUEDO BORRAR MI CONTESTACIÓN. SOLO ERA PARA DECIR QUE ME REFIERO QUE SEGURAMENTE HUBIERA TENIDO QUE HABER SALIDO HUYENDO DE LA POLITICA, PERO EN POLITICA QUE VOY A CONTARTE....

SALUT

Josep ha dit...

Hola, Montse, si que era como dices. Si a Lluch lo hubiesen dejado hablar, seguramente los unos y los otros todo aquello se hubiera terminado (es mi humilde posición) Fue ministro de Sanidad. Era el mejor sin duda. Sobraba dinero hasta para que los niños pudieran cuidar su boca.
No puedo ni puedo hacer como la Chacón, pero es verdad que el PSC no era como ahora -por ejemplo-. Yo podría aventurar que Lluch se sentiría triste por un PSC irreconocible, que se posiciona descaradamente del lado del PP y de C's cuando le interesa, menospreciando la opinión de una mayoría de catalanes. Pero es mucho aventurar, también. Así que a los muertos es siempre justo juzgarlos sólo en la época en que vivieron, porque la vida te cambia y ellos ya no están en la vida.

Moltes gràcies, Montse.
Una abraçada gran.

Josep ha dit...

Franziska, no se porque ni puedo borrar (como lo queria hacer con Miquel) ni puedo poner en orden la forma correcta de entrar. Lo siento.
Siempre toca partir a los mejores seguramente por esto mismo. Para mi a este hombre no solo lo mataron los etarras, era un hombre que su razón solo estaba en la palabra. No hay ninguna duda que fue un hombre extraordinario en todo lo que hizo. Pocos periodicos han hablado de él, que pena, seguro que de los dictadores hablan más.
Agradezco mucho tus palabras, pero de verdad, hablar de un hombre como este es fácil.

Un abrazo, Franziska.

xavier pujol ha dit...

Va ser un assassinat d'una crueltat i injustícia extrema. Per això el recordes Josep. Per això ho recordem.
Vaig participar a la manifestació de rebuig que es va fer al Passeig de Gràcia.
Moments dolorosos.

Josep ha dit...

Jo també hi era, Xavier. Perquè???
Una abraçada.