diumenge, 12 de juny de 2011

ciudadanos del mundoALBERT SÁNCHEZ PIÑOL


Actualitzada el 11/06/2011 00:00


Què és el racisme? Gràcies a les darreres eleccions s'ha reactivat el debat sobre els grups xenòfobs, sobre el seu abast electoral i poder sociològic. Però jo diria que es parla molt del got i molt poc del licor. A escala popular els conceptes relacionats amb la xenofòbia, l'etnicitat o l'alteritat són genèrics o confusos, per no dir falsos o falsejats. Un model social basat en la convivència, justament, hauria de conèixer l'arrel i el recorregut d'aquestes ideologies.


Avui en dia la paraula racisme s'ha convertit en un sinònim d'intolerància. Oblidem, doncs, que el racisme modern va tenir uns orígens científics. El precursor va ser un tal Arthur Gobineau (1816-1882), aristòcrata francès. Diplomàtic professional, Gobineau va viatjar per tot el món i el 1855 publicaria un estudi fonamental: Assaig sobre la desigualtat de les races humanes .


Gobineau preconitzava la superioritat de les races nòrdiques sobre les asiàtiques i africanes. I ho concretava afirmant que les races nòrdiques només es mantenien pures a Alemanya i Anglaterra. (No a França, on segons ell els elements llatins les havien corromput.) Gobineau va tenir un ressò extraordinari i dècades després seria adoptat pels nazis.


El gran problema del racisme metodològic, però, va ser contestar a una pregunta òbvia: què és una raça? Com delimitem un grup humà? Els seus trets facials, els seus fenotips volubles. En efecte, on comença i on s'acaba una raça?


Les enciclopèdies de la primera meitat del segle XX són plenes de mapes divertidíssims. Sociòlegs i antropòlegs intenten fer una taxonomia a escala mundial. I, així, hi ha mapes d'Europa on apareixen, i es delimiten, races tan originals, i extravagants, com la teutònica, la dàlmata, la bretona, la croata o fins i tot la catalana (!).


En realitat, el racisme clàssic es basa en un fenomen òptic: si ajuntem un noruec i un zulu, la tendència és creure que sí, que la humanitat està dividida en grups racials compactes i radicalment diferents. Però, com hem dit, la ciència necessita vectors ben definits. ¿I quina frontera precisa es pot establir entre un noruec i un alemany del nord? Un alemany del nord i un del sud? Un alemany del sud i un italià del nord? Un italià del sud i un libi? Un libi i un txadià? Un txadià del sud del Txad, en fi, i un zulu?


El racisme és una entelèquia pel simple fet que les races no existeixen. I si us plau, repetim-ho: no hi ha races superiors o inferiors perquè les races senzillament no existeixen. I aquesta conclusió, que la ciència ha assumit des de fa gairebé un segle, encara no s'ha estès del tot en la nostra societat. Ho reitero per última vegada: deixem les races per als gossos i les vaques.


Si ho pensem bé, doncs, el racisme científic va tenir una història relativament curta. Va néixer el 1855, amb Gobineau, i va ser derrotat el 1945, a Berlín. El que ve després és una altra cosa. La xenofòbia del segle XXI no fa èmfasi en la superioritat , sinó en la diferència . Ara bé: quan diem que determinats grups humans són diferents, la nostra superioritat no s'afirma agressivament, però es pressuposa. I aquí és quan arribem al rovell de l'ou. Perquè l'ésser humà és social, i tot individu necessita adscriure's a un determinat grup humà, el que sigui.


La definició més moderna descriu l'etnicitat com un mecanisme d'exclusió. Identifiquem el nostre grup perquè podem identificar individus que no hi pertanyen. Els requisits d'admissió són diversos. Els nazis exigien ulls blaus; els catòlics, una fe cristiana; els estats moderns, paperassa administrativa. Un dels requisits més dolços i indulgents que conec és el català: l'exigència d'admissió no passa per una fe, una raça o una burocràcia. Ni tan sols una territorialitat: els catalans es reconeixen perquè parlen català.


En certa manera, doncs, tots estem condemnats a practicar alguna mena d'exclusió. És com un mirall: necessitem un altre per poder saber qui som, per tenir una identitat, sense la qual no seríem persones. Només hi ha una excepció: els " ciudadanos del mundo ", que són els insectes més destructius que ha creat la cultura humana. Els " ciudadanos del mundo " no exclouen, fan una cosa infinitament més perversa: inclouen, t'agradi o no. Un català es pot entendre amb un castellà, o un catòlic amb un musulmà. Un " ciudadano del mundo " no es pot entendre amb ningú. Es consideren el cim més evolucionat de la cultura occidental, i en conseqüència qui no pensa com ell és un pallús o una rèmora del passat. Els " ciudadanos del mundo " odien qualsevol particularisme, que consideren un obstacle per a la concòrdia humana. No creuen que existeixin els pobles, per això voten sistemàticament contra el dret d'autodeterminació dels pobles. Destrueixen les cultures en nom d'un universalisme intolerant i per això, sigui a Intereconomía o entre els indignats , és lògic que cridin " para entendernos nos basta con el castellano ". Què és un " ciudadano del mundo "? Molt fàcil: el fill que sortiria d'un matrimoni entre Josep Anglada i Carmen Chacón.
 Font: http://www.ara.cat

CASTELLANO


¿Qué es el racismo? Gracias a las últimas elecciones se ha reactivado el debate sobre los grupos xenófobos, sobre su alcance electoral y poder sociológico. Pero yo diría que se habla mucho del vaso y muy poco del licor. A escala popular los conceptos relacionados con la xenofobia, la etnicidad o la alteridad son genéricos o confusos, por no decir falsos o falseados. Un modelo social basado en la convivencia, justamente, debería conocer la raíz y el conocimiento de estas ideologías.


Hoy en día la palabra racismo se ha convertido en un sinónimo de intolerancia. Olvidemos, pues, que el racismo moderno tuvo unos orígenes científicos. El precursor fue un tal Arthur Gobineau (1816-1882), aristócrata francés. Diplomático profesional, Gobineau viajó por todo el mundo y en 1855 publicaría un estudio fundamental: Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas. 
Gobineau preconizaba la superioridad de las razas nórdicas sobre las asiáticas y africanas. Y lo concretaba afirmando que las razas nórdicas sólo se mantenían puras en Alemania e Inglaterra.(No a Francia, donde según él los elementos latinos las habían corrompido.) Gobineau tuvo un eco extraordinario y décadas después sería adoptado por los nazis. 

El gran problema del racismo metodológico, sin embargo, fue contestar a una pregunta obvia: ¿qué es una raza? Como delimitamos un grupo humano? Sus rasgos faciales, sus fenotipos volubles. En efecto, dónde empieza y dónde acaba una raza? 

Las enciclopedias de la primera mitad del siglo XX están llenas de mapas divertidísimos. Sociólogos y antropólogos intentan hacer una taxonomía a escala mundial. Y, así, hay mapas de Europa donde aparecen, y se delimitan, razas tan originales, y extravagantes, como la teutónica, la dálmata, la bretona, la croata o incluso la catalana (!). 

En realidad, el racismo clásico se basa en un fenómeno óptico: si juntamos un noruego y un zulú, la tendencia es creer que sí, que la humanidad está dividida en grupos raciales compactos y radicalmente diferentes. Pero, como hemos dicho, la ciencia necesita vectores bien definidos. ¿Y qué frontera precisa se puede establecer entre un noruego y un alemán del norte? Un alemán del norte y uno del sur? Un alemán del sur y un italiano del norte? Un italiano del sur y un libio? Un libio y un chadiano? Un chadiano del sur del Chad, en fin, y un zulú? 

El racismo es una entelequia por el simple hecho de que las razas no existen. Y por favor, repitámoslo: no hay razas superiores o inferiores para las razas sencillamente no existen. Y esta conclusión, que la ciencia ha asumido desde hace casi un siglo, aún no se ha extendido del todo en nuestra sociedad. Lo reitero por última vez: dejamos las razas para los perros y las vacas. 
Si lo pensamos bien, pues, el racismo científico tuvo una historia relativamente corta. Nació en 1855, con Gobineau, y fue derrotado en 1945, en Berlín. Lo que viene después es otra cosa. La xenofobia del siglo XXI no hace énfasis en la superioridad, sino en la diferencia. Ahora bien: cuando decimos que determinados grupos humanos son diferentes, nuestra superioridad no se afirma agresivamente, pero se presupone. Y aquí es cuando llegamos al yema del huevo. Porque el ser humano es social, y todo individuo necesita adscribirse a un determinado grupo humano, lo que sea. 

La definición más moderna describe la etnicidad como un mecanismo de exclusión. Identificamos nuestro grupo porque podemos identificar individuos que no pertenecen. Los requisitos de admisión son diversos. Los nazis exigían ojos azules, los católicos, una fe cristiana, los estados modernos, papeleo administrativo. Uno de los requisitos más dulces y indulgentes que conozco es el catalán: la exigencia de admisión no pasa por una fe, una raza o una burocracia. Ni siquiera una territorialidad: los catalanes se reconocen porque hablan catalán. 
En cierto modo, pues, todos estamos condenados a practicar algún tipo de exclusión. Es como un espejo: necesitamos otro para poder saber quiénes somos, para tener una identidad, sin la cual no seríamos personas. Sólo hay una excepción: los "ciudadanos del mundo", que son los insectos más destructivos que ha creado la cultura humana. Los "ciudadanos del mundo" no excluyen, hacen algo infinitamente más perversa: incluyen, te guste o no. Un catalán se puede entender con un castellano, o un católico con un musulmán. Un "ciudadano del mundo" no se puede entender con nadie. Se consideran la cumbre más evolucionado de la cultura occidental, y en consecuencia quien no piensa como él es un "tontorrón" o una rémora del pasado. Los "ciudadanos del mundo" odian cualquier particularismo, que consideran un obstáculo para la concordia humana. No creen que existan los pueblos, por eso votan sistemáticamente contra el derecho de autodeterminación de los pueblos. Destruyen las culturas en nombre de un universalismo intolerante y por ello, sea a Intereconomía o entre los indignados, es lógico que llamen "para entendernos nos basta con el castellano". ¿Qué es un "ciudadano del mundo"? Muy fácil: el hijo que saldría de un matrimonio entre Josep Anglada y Carmen Chacón. 


OPINIÓN.


Este artículo, que ayer fue publicado en el periódico ARA,tiene su parte seria y  puedo compartir, sobre racismos y xenofobias, pero terminaba con una especie de gracia desafortunada, para mi gusto, sobre los ciudadanos del mundo, eso sí, escrito el término en castellano en el conjunto del artículo, ciudadano del mundo. Decía el autor,que esto del ciudadano del mundo sería el hijo que saldría de un cruce entre Anglada y Chacón


Vivimos en un país donde la gracia brillante a menudo ha ido sustituyendo el debate profundo, a todos los niveles. La gracia compromete poco y hace adeptos, la gente tiene más ganas de reír que de llorar pero me temo que hemos ido perdiendo fuelle en esto del humor y la ironía
Ya hace tiempo que ser ciudadano del mundo está mal visto por mucha gente convencida de que no se puede ser, por ejemplo, catalán y español o español y catalán a la vez.  No dudo que los que piensan así no son muchas cosas a la vez, sino catalanes puros, abiertos, inclusivos, demócratas y acogedores de todo tipo de minorías, y les respeto la tendencia, pero de eso a pontificar lo que puedo ser o no ser yo y mucha gente más va un buen trecho. Ser ciudadano del mundo parece que es malo y casi fascista. Que pena que unas palabras que expresaban generosidad se han convertido en otra cosa en nuestro presente.
También es cierto que los hay que por no querer reconocer la realidad de un Pais, en el que vive,  se hace llamar ciudadano del mundo. Que pena....3 comentaris:

Camino a Gaia ha dit...

Me he llevado un buen susto antes de saber que nos traías una opinión ajena. Porque algunas perlas son fascismo negacionista(o cómo introducir el fascismo acusando a otros de serlo):
...los ciudadanos del mundo, que son los insectos más destructivos que ha creado la cultura humana. Los ciudadanos del mundo no excluyen, hacen algo infinitamente más perversa: incluyen, te guste o no.
Convendría que este señor nos enumerara las dictaduras regidas por "ciudadanos del mundo" y que alguien les recordara los resultados del Nacional-socialismo o Nacional-catolicismo.

Soy andaluz, pero aprendí a amar el catalán con las canciones de Lluis Llach. Aprendí a respetar a los catalanes pues he conocido algunos y siempre me pareció que la diferencia y la diversidad cultural son algo enriquecedor.
Por suerte, también he aprendido que quien pretende monopolizar la representación de otros solo porque habla su mismo idioma, solo estafa a incautos e ignorantes y no creo que ese sea el caso del pueblo catalán.


El problema del entendimiento entre católicos y musulmanes se ha regido la mayor parte de la historia por guerras religiosas. Espero que catalanes, andaluces, castellanos,gallegos, etc nunca tengan que entenderse por los mismos medios.

Camino a Gaia ha dit...

En cuanto a los ciudadanos del mundo este señor distorsiona hasta lo patético aquello que critica, quizás para que nadie repare en su fascismo disfrazado, porque según la wikipedia los ciudadanos del mundo:
- No quieren ser clasificados mediante la imposición de categorías artificiales
- Gustan de identificarse a sí mismos principalmente como seres humanos y después como pertenecientes a cualquier grupo o grupos a los que crean pertenecer.
- También algunos ciudadanos del mundo pueden trabajar o querer trabajar para unas Naciones Unidas reformadas que representen y respondan a la voluntad de los pueblos del mundo, más que a los regateos y disputas entre gobiernos, y se adhieren a los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un sistema federal en la escala nacional; asimismo, también pueden trabajar hacia el reforzamiento de la identidad común y la armonía entre los ciudadanos del planeta, aun respetando la diversidad local y nacional.

Un ciudadano del mundo no tiene por qué renunciar a su nacionalidad y mucho menos niega el respeto a la diversidad.

Josep ha dit...

Perfecto Camino, tu has puesto las frases que yo no he sabido poner. De todas formas lo de la mundialidad va a veces por modas políticas. Los grandes revolucionarios solían ser internacionalistas y por eso el himno comunista es La internacional. Claro que también los grandes capitalistas son mundialistas, internacionalistas y globalizadores, lo admito. Como si lo autodefines como ciudadano del mundo recibirás muchos cuelgues en forma de gracia brillante, o quizas como tu indiques, lo que puedes decir es que no eres nada, pero ya sabemos que en un mundo con un cierto retorno a los dogmatismos subliminales es peor ser ateo que no ser católico, musulman o budista. Realmente es complicado, amigo.
Un abrazo